Vychovávanie dieťaťa 4 5 a 6 rokov poradenský psychológ

Psychika dieťaťa v tomto ranom období je pomerne zraniteľná. Koniec koncov, vie, ako vnímať emócie druhých, uraziť, zahanbiť, sklamať, to je presne to, čo si je vedomý v tomto veku.

Mnohí ľudia si myslia, že ak dieťa vyrastalo a nájde lekcie pre seba, potom by ste mu nemali venovať osobitnú pozornosť pre jeho výchovu. Rodičia trávia veľa času na svojom podnikaní, zabúdajú na neho, na to, že vždy chce byť venovaný pozornosti, chce vedieť, že ho milujú.

Veľmi dôležité v tomto veku dodržiavať metódy psychológie na spoločné hry, čítanie kníh, vykonávanie tried, domácu prácu, pretože správanie je založené na imitácii dospelého, je to spoločné zábava, ktoré je najdôležitejšie.

Dieťa by malo cítiť svoju zodpovednosť v prípade, ktorý mu bol pridelený, je tiež potrebné ho pochváliť, ak sa mu niečo podarilo. Ak sa o to pokúsil, ale nemohol to urobiť, stále musíte chváliť a povedať "nabudúce, uistite sa, že uspejete."

Úlohy výchovy a vzdelávania dieťaťa

Hlavné úlohy vzdelávania a odbornej prípravy chlapcov a dievčat vo veku 4-5 a 6 rokov závisia od rodičov a harmónie v rodine.

  • naučiť ich komunikovať v spoločnosti;
  • poskytnúť čo najviac informácií a poznatkov;
  • poďakujte za pomoc a darčeky;
  • rešpektujte starších a nerobte ich počas rozhovoru.

Psychológia ukazuje, že v tomto veku je láska odhalená hovoriť s ostatnými, túžba recitizať básne, tancovať, spievať, takže úlohou rodičov je pomáhať a rozvíjať talenty svojich detí.

Správanie a vzdelávanie

Správne vzdelávanie a správanie v období 4-5 rokov je dobre rozvinutá kognitívna aktivita. Je potrebné vykonať úlohy, ktoré odporúča psychológia, aby sa pokúsili dodržiavať určité metódy, nájsť čas na komunikáciu s dieťaťom čo najčastejšie, poskytnúť mu užitočné informácie, učiť všetko nové.

Teraz je to obdobie, keď je pre nich všetko zaujímavé, preto vzniká mnoho otázok táta pre chlapca, dievča môže byť skutočné "učiteľ života", Muži poznajú veľa vecí a môžu odpovedať na otázku dieťaťa.

Začať tvoriť morálne kvality: citlivosť, pochopenie, láskavosť, pocit priateľstva. Je potrebné podporovať a učiť chlapca a dievča, aby s ostatnými zaobchádzali pozitívne.

PAudítori by mali poznať psychológiu správania chlapcov a dievčat v tomto veku a používajú ich vlastný príklad na to, aby ich naučili zvládnuť pravidlá správania sa so svojimi rovesníkmi a staršími, plniť zadané úlohy, naučiť sa správať na verejných miestach, zdieľať hračky, kde sa vzdať a kde stať na vlastnú päsť.

Päťročné dieťa charakterizované výkyvmi nálady, nepredvídateľným správaním, deti sa stávajú fyzicky a psychicky odolnými, môžu plniť úlohy stanovené rodičom.

Teraz je ľahké s nimi súhlasiť, rodičia by sa s nimi mali stať najlepšími priateľmi. Dobré rodičovstvo je kladené na lásku, ktorá by sa mala cítiť vo všetkých situáciách, aj keď ste robili zlé veci, nepotrebujete rodičov, aby sa báli.

vždy byť na strane vášho dieťaťa, dôverovať mu, pomáhať pri riešení problémov, byť pre neho podporou v živote. Vedieť, ako vždy nájsť alternatívu, ukázať porozumenie bez narušenia individuality malej osoby.

Ako zvýšiť dieťa v 4 rokoch tipov

Vzdelanie by malo byť správne, pretože je to dôležité vekové obdobie pre nich. Osobnostné rysy sú pevné a charakter je tvorený. Dieťa vo svojom živote kopíruje správanie svojich vlastných rodičov, pretože dospelí sú jeho vzorom.

Počas tohto obdobia Hlavnou vecou je venovať veľkú pozornosť rozvíjať kognitívne procesy. Psychológia navrhuje, aby vaše dieťa zábavné úlohy, hovorí veľa, je to zaujímavé a dobre si pamätal.

Vyvinúť niektoré pravidlá v rodine a jasne sledovať ich vykonávanie, napríklad, dieťa by malo byť schopné vyčistiť po sebe, dať hračky, hádzať odpadky do vedra atď. Je však žiaduce, aby ste nezabudli na chválu, aby sme odmenili bozkom za vykonanú prácu.

Vlastnosti vzdelávania

Funkcie výchovy dieťaťa 4 a 5 rokov v skutočnosti, že musia dodržiavať stanovené pravidlá v rodine, ktoré by sa mali prísne dodržiavať.

Ak matka zakázala, potom musí byť otec aj s matkou. Dnes by nemala existovať žiadna výnimka, ale nie zajtra.

Pri výchove rodičov musia byť pozorní a pozorní, aby včas reagovali na príčiny neposlušnosti.

Vzťahy rodičov s deťmi sú postavené nepretržite denne. Funkcia výchovy sa považuje za správne definovaný typ temperamentu, a preto ho môžeme s istotou povedať, že komunikácia a výchova sa uskutoční oveľa jednoduchšie, správne.

Toto pravidlo pomôže vytvoriť harmonickú osobnosť. Človek by sa mal vždy snažiť budovať dôveryhodné vzťahy, rozvíjať svoju osobnosť, neobmedzovať svoju predstavivosť, počúvať, smiať sa s deťmi častejšie, učiť ich komunikovať, byť schopný správne reagovať na záchvaty, dovoliť im robiť chyby a učiť sa od nich.

Morálna výchova dieťaťa

Dieťa sa začína riadiť normami morálky vlastnou slobodnou vôľou, môže správne urobiť správnu morálnu voľbu v praxi.

Psychológia ukazuježe v tomto období má morálne hodnoty života a dôvery v ľudí, prejavuje sa sympatia, prejavuje sa vina a stáva sa dôverujúcim.

Pre všetky morálne normy je stanovený spoločenský spôsob správania, napríklad: „Nemôžete klamať dospelých“, „nemôžete vziať niekoho iného“ atď. Vedia, ako rozdeliť to, čo možno urobiť a čo nemôže.

Morálny vývoj detí vo veku 4-5 rokov:

tvoria prvé morálne úsudky a hodnotenia;
začať chápať význam morálnych noriem;
účinnosť morálnych nápadov sa zvyšuje;
Vzniká vedomá morálka, to znamená, že jeho správanie sa začína dodržiavať morálne normy.
Správne vzdelávanie poradcov psychológov

Správne poradenstvo pre rodičov od psychológie

1. Nie je potrebné klásť otázky, ktoré vyvolávajú zlé;
2. vyslovte pozitívne požiadavky;
3. Nie je potrebné vysvetľovať dieťaťu to, čo už vie;
4. Nie je potrebné čítať hodinovú notáciu;
5. Nie je potrebné manipulovať s dieťaťom
6. byť schopný nájsť kompromis, naučiť sa prekonávať ťažkosti v živote;

Ťažkosti so vzdelávaním za 4 5 a 6 rokov

Rodičovské ťažkosti vznikajú, keď rodičia nepoznajú vlastnosti detského správania a neustále požadujú určité kroky od dieťaťa, úspechy, nezohľadňujú svoj osobný názor, neumožňujú rozhodovať samostatne, neposlúchajú, neustále kritizujú, zneužívajú a ponižujú.

V takom prípade sa dievča alebo chlapec úplne zatvoria, prestávajú dôverovať svojim rodičom, robia všetko napriek tomu a prejavujú svoju postavu, neštudujú sa dobre v škole a ďalšie problémy v dospelosti.

že vyhnúť sa ťažkostiam pri výchove musíte začať používať metódy psychológie, najprv by ste sa mali naučiť spýtať sa zdvorilo, a nie objednávať a žiadať správne reagovať na záchvaty, rozvíjať osobnosť.