Ježišová modlitba za laikov, odkiaľ začať, ako hrať

V pravoslávnom náboženstve je veľké množstvo modlitieb a akatíkov, čítaných v rôznych životných situáciách. Ale Ježišova modlitba má medzi sebou osobitné miesto. Ona je vyslovená, chcú získať milosť od Stvoriteľa prostredníctvom svojho Syna. Čítanie modlitby Ježiša by malo byť v súlade s pravidlami, ktoré nemožno zanedbávať.

Trochu histórie

Kresťan, ktorý sa považuje za ortodoxného veriaceho, by mal poznať text Ježišovej modlitby srdcom. Existuje v rôznych variantoch, ale jeho podstata zostáva nezmenená. Zaujímavý fakt: počas celej histórie spomínaná modlitebná kniha nadobudla mystickú auru, ktorá ju nie vždy kladie do pozitívneho svetla. Kde sú tieto tajomné povery čo je modlitba Ježiša a ako to funguje, je ťažké povedať. Štúdium kroník však odhaľuje zvedavé fakty.

História modlitebného textu sa datuje do sedemnásteho storočia. Opäť bola Veľká Moskva, ktorej cieľom bolo súdne konanie patriarchu Nikona, ktorý prijal reformy, ktoré viedli k vzniku starých veriacich v Rusku. Zároveň účastníci Rady prijali Chartu, ako správne vysloviť Ježišovu modlitbu. Od tohto okamihu bol zakázaný povolanie Krista "Syna Božieho".: prijatá varianta stanovila jedinú normu - "nášho Boha". Zriadený text Ježišovej modlitby bol vyhlásený za kanonický, dnes sa však považuje za variant modlitby zberateľa daní. Rozdiel je v nasledujúcom riadku:

"Bože, buď milostivý, hriešnik."

Aké boli protirečenia? Hlavná kontroverzia vznikla kvôli oddelenej časti heretiek, ktorí nepoznali Ježiša ako Boha. Vyzvali ho výlučne "Syn Boží", ktorý neschvaľuje kánony pravoslávnej cirkvi.

V procese modlitie sa komunikujeme s nebom, prosíme o milosť od neho, alebo ďakujeme. Ježišská modlitba je prostriedkom na oslovenie milosti toho, ktorý oslobodil ľudstvo od hriechov.prevzali ich. Existuje však presvedčenie, že výslovnosť modlitieb laikov nie je vítaná, pretože je určená len pre cirkevných ministrov. Biskup Ignác (1807 - 1867) tento názor vyvrátil. Spomenul slová apoštola Pavla, ktorý učil, že modlitby sú príťažlivosťou pre obe monastie aj pre jednoduchých veriacich.

Náboženskí vodcovia poukazujú na niektoré z ťažkostí, ktoré sprevádzajú chvíle, keď sa číta modlitba Ježiša: ako sa modliť, aby nespadali do hriechu sebaklamu? Cirkev to tvrdí pri vydávaní svätých slov musíte mať plnú pokoru a ukázať miernosť, najvyššiu možnú. Ale nemôžete úplne opustiť modlitebnú knihu, inak si od seba ukradnúť šancu vziať sa do spoločenstva so základmi duchovného úspechu.

Variácie Ježišovej modlitby

Predpokladá sa, že Ježišova modlitba by sa mala považovať za Hesychasm - staroveký mystický tokzaložené na tradícii asketických praktík. Práve v tejto sekcii bola zastúpená Optinom starším Varsonofym.

Vybral 4 úrovne v štruktúre Ježišovej modlitby:

 1. ústnej - predpokladal úplnú koncentráciu osoby na modlitebný výkon;
 2. Inteligentné srdce - nepretržitý proces korektúry bez prerušenia;
 3. tvorivé - nepodlieha väčšine, pretože zahŕňa prechod osobitnej duchovnej cesty, ktorú len málo z nich dokáže;
 4. Vysoká modlitba - táto fáza je dosiahnuteľná iba anjelmi a reverendmi medzi ľuďmi.

Podľa Varsonofy, prekonanie všetkých krokov Ježišovej modlitby znamenalo odmietnutie všetkých pozemských požehnaní a úplné ponorenie do nebeského duchovného života.

Tento náboženský text má niekoľko možností. Ako už bolo spomenuté, je to kvôli oficiálnemu rozsudku Veľkej moskovskej katedrály a následným zmenám v priebehu času. Hlavné rozdiely sa vyskytujú v otázke, ako vyslovovať mená Pána, Matky Božie a ako formulovať petíciu.

Varianty vyslovovania Pánovho mena:

 • Pane Ježiš Kristus;
 • Pán Ježiš Kristus, Syn Boží;
 • Ježiš Kristus;
 • Ježiš Kristus, Syn Boží;
 • Pán Ježiš Kristus, Syn a Slovo Božie;
 • Ježiš Kristus, Syn a Slovo Božie;
 • Ježiš, Syn Boží;
 • Ježiš, Syn a Slovo Božie.

Typy znenia žiadosti:

 • Zľutuj ma;
 • Zachráň ma;
 • Zmiluj sa nado mnou hriešnikom;
 • Zmiluj sa nad svojim hriešnikom;
 • Zľutujte sa nad nami;
 • Buďte mnohí milostiví pre mňa mnohí - hriešni;
 • Vydajte sa z takýchto a takých (aby ste volať vášeň) vášne;
 • Chráňte pred nepriateľom viditeľným a neviditeľným;
 • Chráňte ma pred démonmi;
 • Uložte zo sietí a drôtov démonov;
 • Pomoc v tomto (konkrétne);
 • Uzdravuj svoju dušu atď.

Ako možno spomenúť Pannu:

 • Zľutujte sa na Pannu Máriu;
 • Modlitba kvôli Panne, zmiluj sa nado mnou;
 • Panna pre milosť mňa.

Neodporúča sa spomenúť slovo "odpúšťať" často: samotná modlitba je odpustenie odpustenia hriechov. Krátka modlitba Ježiša je rozšírená medzi veriacimi. Text v ruštine pozostáva iba z dvoch slov: "Pane, zmiluj sa." Číta sa v každej situácii v živote, ale nie je schopná nahradiť plnohodnotnú modlitbu.

Ako modliť laity?

Čo by pravdepodobne veriaci mali vedieť o tejto modlitbe?

Najprv by ste to mali vziať so svojím srdcom a vnímať to ako akési tajné tajomstvo alebo okultné praktiky. Ak chcete, aby bola modlitba účinná, prečítajte si ju, keď ste v bezpečí, ale nepoužívajte ju na magické účely (napríklad odstránenie zlého oka alebo znehodnotenie). Cirkev negatívne vníma takéto rituály, pretože ten, kto ich vedie, vyvoláva pochybnosti o moci Boha v obrane všetkých vecí.

Najdôležitejšou podmienkou je otvoriť dušu a prečítať si modlitebný text s plným vedomím každého slova.

Je dosť krátky, takže sa naučte, aby sa kedykoľvek modlil pri vhodnej príležitosti. Čítanie modlitebnej knihy naznačuje, že človek vie o svojom úmysle.

Svätý Teofanáš (Zástupček z Vyshensky) vytvoril súbor pravidiel pre Ježišovu modlitbu.:

 • Hlavná sila nespočíva v texte, ale v duchovnom duchu, ktorý sa číta, či veriaci je vo vlastnom náboženskom chvete pred Pánom;
 • Obráťte sa na Spasiteľa, pamätajte, že jeho obraz je neoddeliteľný od Najsvätejšej Trojice;
 • Opakovať slová mechanicky znamená robiť zbytočnú prácu. V prvom rade by mala byť myšlienka;
 • Nezmieňajte Boží názov nadarmo bez potreby: časté opakovanie utlmí strach z Boha, a preto sa veriaci zbavuje spásy;
 • Správne čítanie modlitby je robiť to čo najprirodzenejšie a spájať ho s dychom.

Theofanes tiež povedal: "Začnite malý: po každom ráno a večernej modlitbe, ak vám nič nebráni, povedzte:" Pane Ježišu Kristovi, synu Božom, zmiluj sa nado mnou hriešny (modlitba je úplne uvedená nižšie bez skratiek) ".

Text modlitby Ježiša

V živote každého človeka, bez ohľadu na to, akú silnú je jeho viera, príde chvíľa zúfalstva. Niekto vysiela túto skúsenosť ako požehnanie, iní ju vidia ako znamenie pre závažné zmeny. Bez ohľadu na dôvod, bez pomoci zhora nie je ľahké prežiť chvíle zúfalstva.

Modlitba Ježiša, ktorej text je uvedený nižšie, umožňuje apelovať na milosť milosrdenstva od toho, kto je naozaj schopný:

"Pane Ježišu Kristovi, synovi a Božiemu slovu, modlitbám za Najsvätejšiu tvoju matku, zmiluj sa nado mnou, hriešnikom Pane, Ježišu Kristovi, Synovi Božom, zmiluj sa nado mnou, hriešnikom Pane Ježišu, zmiluj sa nado mnou Pane, zmiluj sa!

Na ochranu pred negatívnym vplyvom sa číta rozšírená verzia (nemožno ju považovať za kanonickú):

"Boží syn, Pane Ježišu Kristovi, chráňte ma svätými anjelmi, svätými pomocníkmi, modlitbami Panny Márie, všetkým, životným krížom, chráňte ma silou svätého Michaela a svätých prorokov, Jána Božského, Cypriána, reverenda Nikona a Sergia. meno z hriechov, z čarodejníctva a zla, zlého posmechu a čarodejníctva, aby spôsobili zlo, nikto nemohol. S svetlom tvojho žiaru, ó Pane, zachráň ma ráno, večer a popoludní, mocou milosti odvrátim odo mňa všetko zlé, Odstráň zlosť diabla , Ten, kto mi urobil zlo, sledoval zo závisti, žil zlé veci, Nech sa Tom vráti a odo mňa odíde. "Amen!

Kŕmená osoba môže tiež povedať modlitbu Ježišovi, ktorá žiada o uzdravenie:

"Ó Pane, náš Stvoriteľ, žiadam vašu pomoc, udelím plné uzdravenie Božiemu služobníkovi (meno), umyješ krv z jej lúčov svojimi vlastnými lúčmi, iba s tvojou pomocou sa k nemu dostane liečenie." Zákonom zázraku sa jej dotkni a požehnáš všetko jej dlho očakávané spasenie, uzdravenie , dajte jej zdravie tela, jej dušu - požehnanú ľahkosť, jej srdce - váš božský balzam, bolesť zmizne navždy a vaša sila sa vráti, vaše rany sa uzdravia a vaša svätá pomoc príde Tvoje lúče z modrého neba ju dosiahnu, daj jej silná ochrana, požehnanie n a aby sa vyslobodila od svojich chorôb, posilní svoju vieru, nech počuje moje slová môjho Pána, sláva Tebe, Amen. "

Pred prečítaním modlitby sa porozprávajte so svojím spovedníkom. Vysvetlí, ako správne vysloviť, aby nezasadil do krásy a nespáchal vážny hriech. Lepšie požiadajte o požehnanie: podpora je veľmi dôležitá, pretože modlitba Ježiša je veľkým duchovným výkonom.