Modlitby pred jedlom a po nej

Pravidlo "nie samotným chlebom ..." sa často zabúda, najmä pokiaľ ide o modlitbu pred jedlom. Ale väčšina svetových náboženstiev zahŕňa potrebu hovoriť modlitby pred jedlom a po jedle. Preto je zdôraznené rešpektovanie vyšších síl pre udeľovanú milosť a odmietanie žalmov.

Prečo žehnať potravu pred konzumáciou?

Cirkev učí, že farár, ktorý sa považuje za pravého veriaceho, je povinný sedieť v stolíku stoličky a postaviť sa za neho, keď sa modlil dvakrát. Deň vďakyvzdania, ktoré sa vyslovujú pred a po konzumácii jedla, sú pomocné, aby správne prijali obeť anjelskej lásky, ktorú jedlo symbolizuje. Aby sme zdôraznili posvätnosť tejto chvíle a naplnili ju náboženským významom, pred jedlom sa číta modlitba.

Odvolanie sa na vyššie sily počas jedla je rozdelené na:

 • Modliť sa pred jedlom - prečítajte si "Náš Otče", môžete si tiež prečítať "Panna Mária Panna, radujte sa ...";
 • Modlitba za požehnanie jedla na stole;
 • Modlitba vyslovená na konci jedla.

Jedlo je známe ako zdroj života, ale obsahuje viacero nebezpečenstiev. Najjednoduchší spôsob, ako podľahnúť hriechu zhovievavosti. Ak vezmete jedlo len ako prostriedok na príjem pôžitku, nebude to prinášať maximálny úžitok., Podozrivé alebo nezdravé jedlá tiež poškodzujú telo a potláčajú ducha. Preto je dôležité modliť sa pred jedlom a požiadať Najvyššieho o to, aby potraviny priniesli prospech, obnoviť nielen skaze, ale aj duchovný obsah.

Ak je človek skutočne vďačný za poslané jedlo, hovorí s usilovnou modlitbou a neakceptuje ho ako službu. Posvätené jedlo je lepšie absorbované a získava bohatšiu chuť pre niekoho, kto považuje Boží dar.

Keď urobíte znamenie kríža s označením kríža, dáte signál do neba, že potrebujete požehnanie. Musíte byť pokrstení na seba, zľava doprava. Make podzim by mal byť nad a pod stôl, rovnako ako na ľavej a pravej strane.

Niektorí veriaci sa pred varením modlia. Krátka modlitba je dostatočná, napríklad:

"Kreativista a Stvoriteľ všetkého, Bože, skutky našich rúk, vašej slávy, začínajte svojím požehnaním, spočiatku správnym a vydajte nás zo všetkého zla ako jedného Všemohúceho a humanitárneho človeka."

Ak sa chcete ochrániť pred inkontinenciou počas procesu varenia, povedzte nasledujúcu modlitbu:

"Pane Ježišu Kristovi, Jednorodenému Synovi Nekonečného Otca, ty si vyvýšený svojimi najčistejšími rtami, lebo ja nemôžem robiť nič bezo mňa." Pre zachovanie tvojej dobroty, prosíme a modeme sa Tvojho otroka (meno) a všetko pre tých, ktorí sa modlia a modlia Všetky vaše dobré skutky, ich záväzky a ich zámery: Pre vašu moc, kráľovstvo a silu je všetka pomoc od vás prijateľná, dôverujeme v teba a dávame vám slávu s Otcom a Duchom Svätým dnes a na veky vekov.

Ako sa modliť pred jedlom?

Kresťanské náboženstvo učí, že obrátenie sa na Boha pred jedlom nie je len daný, ale aj akýsi vzdelávací prvok, ktorý podporuje vnášanie viery do detí. Ak dieťa od raného veku pozoruje, ako jeho matka a otec chváli Pána za poslané jedlo, vyvinuli úplne iný postoj k produktom a rodičovskej práci, vďaka čomu sa jedlo objavilo na stole.

Správna modlitba pred jedlom zahŕňa nasledujúce aspekty:

 • Ľudia sa zhromaždili, aby spolu jedli, postavili sa pred ikonou alebo zostali sedieť pri stole a hovoria nahlas. Toto môže urobiť najstarší rodinný príslušník, zatiaľ čo zvyšok je v úctivom tichu;
 • Text správy by mal obsahovať vďaka Všemohúcemu, ako aj žiadosť požehnanie jedla;
 • Po skončení modlitby prejdite a začnite jesť;
 • Po dokončení jedla nezabudnite podčiarknuť Stvoriteľovi za to;
 • Ak jedíte na verejnom mieste (kaviareň, jedáleň, reštaurácia), prejdite krížom pred jedlom a po jedle a prečítajte si modlitbu vo svojich myšlienkach;
 • Cirkev umožňuje vyslovenie modlitby počas snackingu.

Vymenovali sme základné pravidlá. Existujú aj nepísané zákony, ktorých dodržiavanie je vítané:

 • Počas refe renčnej modlitby je žiaduce, aby všetci členovia rodiny boli pri stole;
 • Pravidlo čítania modlitbových slov je dané jej hlavnému alebo najuznávanému príbuznému;
 • Ruky môžu byť zložené v modlitbe gesto - loď alebo prsty prekročené. Prineste ich na čelo a obráťte sa na svoje myšlienky;
 • Držanie ruky so zvyškom je voliteľné, ale nie odsúdené;
 • Keď sa číta modlitba, tí prítomní sa musia ponoriť do ticha a hovoriť nahlas, nie je dovolené hovoriť;
 • Na konci modlitby musíte prejsť tvojou doskou. Nemalo by to byť prázdne.

Pamätajte, že pre skutočného veriaceho je jedlo energiou pre myseľ a telo. Vezmite si to len ako potešenie by nemalo byť. Modlitbu pred jedlom číta pravoslávni, aby posilnili vôľu a jedli správne pokory. Vyjadrite vďačnosť nebu, prejdite k jedlu.

Majte na pamäti, že ak sú zhromaždení zvonky okolo stola, je lepšie odložiť čítanie modlitby, pretože hostia sa môžu držať iných náboženských názorov alebo vyznávať inú vieru. Požiadajte ich o stanovisko a postupujte podľa situácie. Tiež by ste sa mali správať, ak navštívite.

Text ortodoxnej modlitby pred jedlom

Hlad, potreba doplnenia síl, smäd po nasýtení - to všetko by sa nemalo stať kľúčovým bodom počas jedla. Aby sme sa nedostali do pokušenia, potrebujeme modlitbu pred jedlom. Je to celkom jednoduché:

"Požehnaj toto jedlo pre naše telo, Pane, a držme Ťa v našich srdciach. Modlíme sa v mene Ježiša, Amen."

Môže sa tiež vysloviť nasledujúci text:

"Ďakujem, Pane, za každodenný chlieb a jedlo za jasné dobro." Odpusť mi hriech zhovievavosti a neposielam hlad pre vykúpenie, nech je to tak teraz a vždy a navždy.

Predpokladá sa, že jedlo, ktoré získalo požehnanie v dôsledku modlitby, udržuje vitalitu a dáva zdraviu tela. Ak by slová vďaky boli úprimné, získate osvietenie a začnete oceňovať viac darov života a správne stanovovať svoje priority.

Ako sa modliť po jedle?

Jedenie je špeciálny rituál, ktorý zahŕňa aj krok čítania modlitbových slov. Vyjadrujú sa takto:

"Pane Ježišu Kristovi, Synovi Božie, ďakujem vám za chlieb a soľ, ako aj za životnú dýchaciu vlhkosť." Nech sa moje sýtosť nestane lstivosťou a hlad nepríde ako plat za hriechy.

Upozorňujeme, že keď sa modlitba po jedle úplne prečíst, už nie je možné pokračovať v jedle po tom. Nechajte taniere a poďakujte tomu, kto pripravil jedlo. Aby ste sa vyhli trápnym situáciám, rozdeľte časti takým spôsobom, že v čase, keď sa modlitby čítajú, budú úplne spotrebované.

Modlitba po jedení je najlepší spôsob, ako znova pripomenúť publiku o tom, kto by mal byť chválený na túto chvíľu. Je vyslovený, aby oslávil jedlo na stole a požiadal o nevyčerpateľné množstvo v budúcnosti.

Pozrite si video: Historická hostina v Muzeu J. A. Komenského - modlitba před jídlem (Septembra 2019).