Lukáš Krymský modlitba za liečenie a zdravie

Jeden z najuznávanejších svätých medzi pravoslávnymi veriacimi je svätý Lukáš Krym. Počas svojho života bol mimoriadne nadaný lekár, ktorý sa nevzdal svojej viery v Pána. Po započítaní medzi radmi svätých sa ľudia z rôznych častí krajiny začali modliť v Luke Krymsky. On je požiadaný o liečenie a dobré zdravie, o pomoc a spásu. Prečítajte si o modlitbách, s ktorými sa Wonderworker môže zaoberať v článku.

O živote sv. Lukáša z Krymu

Kráľ svätého Lukáša, narodený Valentin Feliksovič Voyno-Yasenetsky, žil tvrdý a náročný život. Obetoval svoj vlastný sen kvôli pomoci iným ľuďom a venoval sa uzdraveniu a službe Pánovi.

Lukáš pracoval v nemocniciach, uzdravoval utrpenie, pomohol každému, kedykoľvek to bolo možné. Bol vzdelaným a informovaným človekom, ktorý prispel k rozvoju modernej medicíny. Zároveň je podporovateľom viery, od ktorej sa neodmietol ani pod tlakom úradov.

Luka Krymsky prežil stalinistické represie, bol zatknutý viac ako raz a vyhnaný do exilu. To mu však nemohlo spôsobiť pochybnosti o Bohu. Pred operáciou sa svätý Lukáš vždy modlil a požehnal pacientov. Napriek veľkému počtu vedeckých diel vždy zostal verný pravoslávnemu náboženstvu. Dokonca aj keď bol navštevovaný kostol považovaný za nezákonný, pokračoval vo svojich aktivitách a prednášal študentom, oblečeným v mníchovom rúchu as krížikom na hrudi.

V posledných rokoch života sa stal slepým, ale naďalej sa modlil za iných ľudí a pomohol podľa svojich možností. Päť rokov po jeho smrti bol kanonizovaný. Odvtedy sa modlil za fyzické a duševné uzdravenie a bol požiadaný, aby pomáhal v ťažkých situáciách.

Aké pravidlá treba dodržiavať pri čítaní modlitby za uzdravenie?

Luka Krymsky pomáha každému pravoslávnemu veriacemu, chráni tak dospelých, ako aj deti, bez toho, aby opustili každého, kto sa pýta na problémy.

Odvolanie sa na prelát z rôznych dôvodov as rôznymi požiadavkami:

 • na liečenie;
 • pre dobré zdravie;
 • o poskytovaní detí;
 • o ozdravení rodičov;
 • o úspešnej prevádzke;
 • o ochrane pred smrteľnými chorobami.

Najväčší dopyt veriacich je Luka Krymskyho modlitba za uzdravenie. Ľudia sa spoliehajú na svoju silu a vedomosti, ktoré prispievajú k rýchlej obnove. Zároveň existujú prípady, kedy sa modlitba prelátovi zachránila pred nevyliečiteľnými chorobami, v ktorých dokonca lekári boli bezmocní. Čo treba urobiť, aby sa modlitba vykonala?

Existuje niekoľko konkrétnych usmernení, prostredníctvom ktorých sa žiadosť presne dostane k adresátovi:

 1. Dizajn "červeného rohu" v dome, to je miesto v juhovýchodnej časti bytu (bytu), ktorý má všetky ikony. Druh modlitebného miesta;
 2. Prítomnosť ikony Lukáša Krymského, akejkoľvek veľkosti bude robiť;
 3. Ikona Pána, ktorá sa nachádza v blízkosti čela preláta v hotovom "červenom rohu";
 4. Prítomnosť svietidiel alebo kostolných sviečok;
 5. Pokojná a pokojná atmosféra v dome.

Čítanie modlitby k svätému Lukášovi sa tiež odporúča v súlade s pravidlami:

 • žena by mala mať viazanú šatku;
 • predtým, než sa trikrát pripíše hlavná modlitba: "Pane, zmiluj sa";
 • čitateľ sa musí podpisovať krížom a uctievať trikrát;
 • pacient a čitateľ by mali prekročiť maslo na čele, zápästiach a chrbtoch dlane s olejom z posvätných relikvií získaných v kostole.

Akú ikonu modlime?

Aby bolo možné vypočuť Luku Krymskyho modlitbu, okrem ikony preláta sa vyžaduje aj tvár Pána. V ideálnom prípade sa odporúča zorganizovať špeciálny kútik v obývacej izbe, ktorý bol vyhotovený aj v Rusku.

Zvyčajne je v takzvanom "červenom rohu" prítomný:

 • centrovaná - ikona Najvyššieho Pána;
 • tvár svätého modliť sa;
 • lampy alebo kostolné sviečky;
 • Životný kríž;
 • ikona Najsvätejšej Panny;
 • obrazy iných svätých, koi pomáhajú domu.

Potreba mať ikonu Boha je vysvetlená skutočnosťou, že svätý Lukáš, ktorý je požiadaný, je modlitebnou knihou pred Pánom a žiadal ho o liečenie chorých.

Textová modlitba za uzdravenie

Modlitba k svätému Lukášovi Krymskymu za liečenie a zotavenie možno prečítať ako pre člena rodiny, príbuzného alebo blízkeho, alebo pre seba. Pred svietenými sviečkami čítali tvár Pána a obraz jeho preláta:

"O všetko-požehnaný spovedník, prelátovi, nášmu otcovi Lucovi, veľkému Kristovi svätým, s kľačivosťou sme sa poklonili kolenom našich sŕdc a nosili sa vašim veriacim a viacúčelovým relikviám, ako deti otca, modli sa celým svojím srdcom: počujte našich hriešnikov a priviezte modlitbu k milosrdnému a ľudskému. , On je teraz v radosti svätých a anjel stál pred vami, veríme v Boha, pretože nás miluješ s tou istou láskou, ktorú si miloval svojho blížneho a žiješ na zemi, požiadajte Krista, svojho Boha, aby založili vaše deti v duchu správnej viery a zbožnosti: pastieri áno dať svätú žiarlivosť a starostlivosť o spasenie ľudí, ktorí sú im zverení: dodržiavať právo veriaceho, posilňovať slabých a slabých vo viere, nevedomosť poučovať, znechucovať, dávať všetkým daru, ktorý je pre vás najdôslednejší a všetko pre život a večné spasenie je užitočné. plodnosť zeme, oslobodenie od zármutku a bolestí, útecha pre tých, ktorí trpia, liečenie pre stratené, návrat na cestu pravdy, požehnanie rodiča, dieťa v Pánovej výchove a vzdelávaní, pomoc a príhovor pre tých biednych a ubohých. Dajte nám všetko vaše požehnanie po oblúku, tak také modlitebné príhovor pre majetok, zbavte sa krutosti mazania a vyhýbajte sa nepriateľstvu a poruchám, herezám a schizmom. Viesť nás na ceste vedúcej do dedín spravodlivých a modliť sa za mocného Boha pre nás, vo večnom živote budeme s tebou udeľovať neustále oslávenie Pravdy a Degradovateľnej Trojice, Otca a Syna a Ducha Svätého. Amen. "

Ak sa modlitba číta pre zdravie inej osoby, je nevyhnutné, aby sa v tomto procese pomazal olejom. Samotný uctievateľ musí prejsť cez seba a uctievať ikony na konci modlitby. Pre rýchly výsledok by sa mala modlitba opakovať každú noc niekoľko týždňov alebo do úplného zotavenia. Prichádzajú k pomoci pri uzdravovaní prostredníctvom modlitby, keď lekári sú bezmocní, alebo pomáhajú a posilňujú svoje liečebné metódy.

O zdraví rodiny

Okrem modlitby za uzdravenie ponúka svätý Lukáš Krym aj zdravotné požiadavky. Modlia sa za zdravie pre deti, rodičov, otcov a matky, manželky a manželov, ako aj pre blízkych a vzdialených príbuzných.

Žiadateľ musí mať miesto modlitby v kostole alebo doma pred "červeným rohom" a povedať:

"Svätého kňazstva Luko, prosíme o otca od svojho otca a plačte k vám. Modlite sa Pánovi za zdravie a dobré bývanie Božieho otroka (meno osoby, o ktorú sa modlíte), jeho manželky (svojho manžela) (meno), za svoje deti (naše) (meny), aby vám poskytli silné šťastie, jasné dni, posielať im radosť a milosť, budem večne chváliť vás a nášho Pána Všemohúceho, nosiť meno národom a dôverovať v dary Božie, teraz a vo svete a na veky vekov. amen".

Aby sa zvýšil vplyv modlitby, mali by ste tiež čítať "Náš Otče" pred nádobou so svätou vodou a dať každému členovi rodiny, aby ju vypil. Môžete požiadať o zdravie raz za tri dni, čím chráňte rodinu pred všetkými žartíkmi a chorobami.

O talentoch detí

V dnešnom svete sa mnohé ženy z rôznych dôvodov stretávajú s problémom neplodnosti. Napriek tomu sa aj toto utrpenie môže vyliečiť správnou modlitbou. Predtým než požiadate o pomoc svätých, mali by ste navštíviť cirkev, priznať svojmu otcovi vaše zámery, získať súhlas a vziať sa do spoločenstva. Potom môžete prejsť k samotnej modlitbe, ktorú treba čítať dvakrát denne: za úsvitu a pred spaním.

Text modlitby k Luke Krymskyho znie takto:

"O všetko-svätý všetko-ruský svätý Pán a lekár Luka Modliť sa za láskavosť a pomoc Božieho služobníka (meno), aby som sa mohol odvolať k Bohu, ale byť mlčanlivo vyslovený slovami, pre liečenie žiadam veľký dar. dobrej vôli, modliť sa k Pánovi, Božej Matke, aby sa uctievala, chváli Tvojho mena, vychovám pravoslávnych kresťanov, ktorí uctievajú Božie tresty, dám všetku svoju silu a dušu, aby som niesol kríž na tvoju slávu. Amen. "

Aby sa posilnila moc modlitby, odporúča sa s rovnakou petíciou aplikovať na Najsvätejšiu Božiu Matku, ktorá vedome čítala "Panna Mária, radujte sa ...". Ďalšia požiadavka môže byť vyjadrená vašimi vlastnými slovami, hlavnou vecou nie je príliš veľa, hovoriť stručne a na tento účel s úctivými adresami. Po splnení želania je nevyhnutné povedať modlitbu vďaky.

Loading...