Modlitba pred a po prípade

Moderní ľudia sú zvyknutí dostať sa k podnikaniu, riadiť plánmi, plánmi, zoznammi, porovnaním a zodpovednosťami. Podľa bežného spôsobu života absolútne nemyslí na duchovné ladenie a niekedy nerozumie dôvodom, prečo sa dokonale naplánované podnikanie v poslednej chvíli rozpadne. Iba praví veriaci vedia, že každá nová vec by mala byť začatá modlitbou, Božím predbežným poradenstvom, žiadajúc o moc od Pána.

Osobitné modlitby, schválené pravoslávnou cirkvou, dávajú osobe nádej, že sa dosiahne želanie a úsilie, ktoré urobí, nebude márne.

Modliť sa pred začiatkom každej práce?

Svatí, ktorí pomáhajú v nových začiatkoch, veľa. Ich pomoc spočíva v spojení medzi modlitbou a Pánom, pretože kto, ak nie k nim, pozná cesty, ktoré sám dal sám na svoj trón. Môžete sa obrátiť na každého svätého - toho, ktorý je bližšie k vám v duchu, ktorého deň pamäti je čoskoro alebo ktorého chrám je blízko vášho domu.

Najčastejšie sa ponúka modlitba na začiatku každej práce:

 • K Ježišovi Kristovi;
 • Panna Mária;
 • Matrona Moskvy;
 • Nicholas Wonderworker;
 • Guardian Angel.

Samozrejme, nie sú to všetci svätí, ktorí v takýchto prípadoch pomáhajú. Modlite sa za tých, ktorí sú vyzvaní modliť sa vaše srdce.

Univerzálne modlitby za pomoc

Univerzálne modlitby pred modlitbami pred začatím akejkoľvek práce sa líšia tým, že sa dá povedať, že práca už začala a ste si uvedomili, že ste zabudli modliť sa. Takéto modlitby dávajú silu, odvahu a vieru v úspešný výsledok.

Príklady takýchto modlitieb sú uvedené nižšie.

prvý:

"Všemohúci Bože, počuj modlitbu svojho služobníka Boha, nezlob se. Zachin môj požehnanie na ceste začal, nenechajte, nezabudnite, dať milosť. Na úspešný priamy výsledok, v tom, že moja vďaka bude večná. Amen. "

druhá:

"Modlím sa k Otcovi a Synovi a Duchu Svätému vo svojej každodennej práci. Požehnaj svoj pokus, nech úspech uspieť vo svojej iniciatíve pre slávu, ktorú ste začali. Keďže moja modlitba je úprimná, tak aj vaša vôľa bude milá. Amen. "

tretí:

"Bože Matke, Svätá Matka, Ježiš Kristus, Blahoslavený, volám vám zo zeme, ktoré sú prenesené do neba, svätí. Pýtam sa vás o vašom pomazaní, o zastavení vznešeného: vo veci môjho úspechu, na začiatku svojej viery, na konci skutku - dobra. Nie na slávu zla, ale na slávu dobra, za moju dobro, moju rodinu a ľudí, ktorí sú blízko mne. Pri žiadaní o vašu pomoc sa pokorne pýtam, Boží služobník (vaše meno). Amen. "

Modlitba na začiatku každej práce

Modlitba, čítaná pred začiatkom prípadu, si vyžaduje určitú prípravu, najmä ak je záležitosť dôležitá. Otvorenie nového podniku, lietanie do neznámej krajiny, obchodné rokovania, vstup do vzťahov, začiatok štúdia - toto musí byť požehnané Pánom vyššie. Ak začnete niečo takéto, mali by ste navštíviť kostol vopred, vziať sviatosť, vyznať alebo zúčastniť sa služby.

Potom položte sviečku pred ikonu Krista a povedzte modlitbu:

"Kráľ nebeský, všade vidí, utešiteľ, Pravda strážca, životný darca, dobrý pokladník, všetci vystupujú, príďte modliť sa k svojmu otrokovi (meno) a prebývajte, zachráňte zlo od zlého, našej duše, Pane, zachránite.

Požehnanie mi odpustite, neodmietajte pomáhať, pomáhajte hriešnikovi dosiahnuť svoj plán pre slávu svojho nebeského, najvyššieho a najvyššieho.

Ó Pane Ježišu Krista, Synu a ó Pane Otče, Matke Najsvätejšej Matke Božej, Božieho, Prvotného, ​​prednášal si svojimi ústami ničoho, čo musíte bez vašej Vôle vytvoriť. Pane, milosrdný, verím zo všetkého svojho srdca a duše vo vašom kráľovstve, pokorne pád svoju dobrotu. pomôž mi, hriešnik, naliehavá záležitosť, začína čoskoro v tvojej sláve, v mene Otca a Syna a Ducha Svätého a všetkých tvojich svätých, Hostí, anjelov, archanjelov, martýrov, kričím k tebe. Amen. "

Modlitba sa číta nahlas, jasne, bez váhania. Text by sa mal vopred naučiť, odporúča sa to dokonca aj niekoľkokrát prepísať na papieri, aby ste nezabudli a nestratili sa. Na konci modlitby by ste mali určite prekrížiť sa trikrát a potom sa klaňať. Nie je všeobecne presvedčený, že klaňanie počas krstu je hrubá chyba.

Na konci prípadov

Keď záležitosť skončí, v závislosti od jej výsledku sa odčítajú rôzne modlitby:

 • ďakujem, v prípade úspešného výsledku;
 • o odpustení - v prípade zlyhania.

Vďačná modlitba nie je nič iné ako pokorná ponuka chvály Pánovi za pozornosť, ktorú vám ukázali a pomáhali v práci.

Pre ňu by ste mali tiež navštíviť chrám a ísť na ikonu Ježiša s zapálenou sviečkou povedzte nasledovné slová:

«Nebeský kráľ, všade, utešiteľ, pravdivý strážca, darca života, dobrý pokladník, všetci vystupujú, príďte modliť sa k svojmu otrokovi (meno) a presťahujte sa, zachráňte zlo od zlého, našej duše, Pane, zachránite.

Chváľte, chváľte Všemohúceho, že ste pomáhali svojmu bezúhonnému, pre vaše slávne skutky, pretože práca pre vašu slávu začala, bola úspešne dokončená. V tom ďakujem, ó, Svätý, v tom, že ďakujem Otcovi, Synovi, Matke Božej, všetkým svätým a svätým, anjelom, archanjelom, veľkým mučeníkom. A na svoju slávu vezmite svoju obeť a uzamknite svoju moc na smrteľnej zemi. A príde nebeské kráľovstvo a Boží služobníci budú pokloniť svoje hlavy, pretože sú požehnaní tvojimi skutkami. Amen. "

Vychádzajúc z chrámu, dávajte malým množstvom žobrákom na verande ako dar. Ak nájdete mincu alebo účet na ceste domov - vyzdvihnúť to, je to znamenie, že vaše modlitby boli vypočuté a poďakoval. Urobte si s vami peniaze ako talizman.

Ak práca, ktorú ste začali po modlitbe, nebola úspešná, čo je zriedkavé, pretože modlitba je veľmi silná, prečítajte si modlitbu za odpustenie.

Číta sa trikrát, preto by ste mali pokľaknúť a držať v rukách sviečku a povedať:

"Ó Pane, Pane, modlím sa za odpustenie na kolenách pred vami. Nepočul som tvoj Token, hriešnik, nepočul svoju vieru a nerozumel tvojmu popieraniu. Zbohom na to obviňujem, pretože moje podnikanie zlyhalo. Prosím o tvoje milosrdenstvo, nenechaj sa hnevať na otroka svojho hriešnika, pominuteľné myšlienky a skazené sny. Neodvráť sa od svojho služobníka, ktorý vás s celým srdcom kričí, nenechajte sa na svojej ceste trpieť v budúcich veciach. Amen. "

Hlavnou vecou nie je stratiť vieru, pretože všetko, čo sa uskutočňuje, je všetko podľa Božej vôle. Ak ste v niektorých ohľadoch zlyhali, tak čoskoro si uvedomíte, že je to pre vaše dobro.

Mikuláša Wonderworker modlitba pred začatím práce

Mikuláša čarodejnica je najlepšie modliť sa pred začiatkom pracovného dňa, najmä ak je práca spojená s peniazmi, podnikaním, obchodom. Tento svätý podporuje v takých záležitostiach, ktoré vyžadujú šťastie a silu. Môžete sa tiež modliť k sv. Mikulášovi a pred začatím opravy, aby neboli žiadne problémy s financiami, dodávateľmi alebo kvalitou materiálov.

Modlitba pred začiatkom práce pre Nicolase čarodejníka:

Ó svätý Mikuláš, prelát zeme a nebeský útočník. Boží služobník (meno) vás volá, prosím, podajte svoju pokornú žiadosť nášmu Pánovi: za milosť a veľa šťastia, žiadam tento deň (dátum). V tomto sa modlím a sklonim sa k všetkej vôli Pánovej a jeho požehnanie bude so mnou. Amen. "

Modlitba pred opravou je uvedená nižšie. Mal by ju čítať celá rodina žijúca v dome alebo v miestnosti, v ktorej sa uskutoční oprava. Takže jej moc sa zvýši. Zároveň je potrebné svietiť v každom rohu sviečku a po skončení modlitby každú z nich uhasiť tým, že ju pokropí vetvou vavríny ponorenou do posvätnej vody.

Potom bude oprava jednoduchá a bez váhania. Povedzte nasledujúci text:

"V mene Otca a Syna, svätého Mikuláša čarodejníctva, Spasiteľa, ochránca, môžeme vás, otroky davu, volať na vás (mená). Poslúchajte úspech a harmóniu v skutkoch našich ľudí, požehnajte dom, ktorý bol posvätený teraz, a vyhnite nečistú moc všetkého druhu zo svojich košov. Opraviť očistenie, v sláve blahobytu, žehnaj nám, drahý. Amen! "

Samozrejme, nebolo by zbytočné po takej modlitbe pozvať kňaza do domu, aby ho posvätil. Ak sa všetko v dome prelomí a vypadne z rúk všetko, čo je možné, je to životne dôležité, aby to bolo možné.

Matrone Moskovskaya

Modlitba k svätému Matronovi sa číta na ikone s jeho obrazom. Odporúča sa mať v blízkosti sviečkovú sviečku pre lepšiu koncentráciu. Prečítajte si text:

"Ó, Matronuška, patrónka, liečiteľ a Spasiteľ, vás žiadam s láskou v mojej duši a vierou v moje srdce. Žiadam vašu pomoc, aby sa moje príčiny zhromaždili, aby sa táto záležitosť mohla rozrastať spoločne, aby bolo moje srdce upokojené. Myslím na to (stručne opíšte, čo je podstatou vášho záväzku). Všetko, čo tvorím, vytváraním pre slávu Pána a žiadam nič iné, iba Božiu milosť. Pomoc, svätý Matronuška. Amen. "

Pánovi a Panne

Táto verzia modlitby Pána a Panny Márie je vhodná pre páry, ktoré sa snažia otehotnieť. Nový život je skvelý dar a je potrebné ho požiadať.

Základné petičné pravidlá:

 1. Modlitba by mala byť pred samotným aktom lásky. Je žiaduce, aby sa obaja manželia zúčastnili modlitby.
 2. Modlite sa v čistom oblečení - nohavičky, pyžamá alebo nahé.
 3. Je nevyhnutné vydržať pôst pred tým, ako sa obrátime k Pánovi, a takisto nesmieme spáchať zlé činy počas dňa, podávať sa tým, ktorí sa ich pýtajú.
 4. Vo vybraný deň navštívte kostol a zásobte sa posvätnou vodou, mali by sa po modlitbe umyť.

Odvolanie sa číta na kolenách v blízkosti manželského lôžka:

"V Jeho inkarnácii sú Najsvätejšie Pán Ježiš Kristus a Panna Mária. Slyšte v noci prichádzajúcu modlitbu vašich otrokov za najvyšší dar Boží: dajte nám nový život hriešnikom. Pre slávu nášho Stvoriteľa sa opýtame: dotýkajte žíznivého ovocia ovocím vášho lona, ​​dovoľte, aby som vo viere a poriadku postavil syna alebo dcéru. Tým, že sa pokloníme a veríme, požehnaj, že tvoje požehnané nám budú dané. Amen. "

Modlitba za nový podnik, vyslovená s úprimnou vierou, môže pomôcť pri každom úsilí: viesť vás na správnu cestu, objasniť vaše myšlienky a podnietiť šťastie.

Loading...