Modlitba "Matka Božej, Panna, radujte sa"

História kresťanstva je skvelá a má veľké množstvo modlitieb a vyzvaní k Pánovi. Okrem "nášho Otca" možno snáď najslávnejšou modlitbou je modlitba k Panne Márii. Každý kresťan pozná jej a jej text sa každodenne počuje v rôznych častiach sveta a stúpa v službách a bohoslužbách. Kráľovná nebies, príhovor a patrónka všetkých úprimne veriacich, je uctievaná Piesnou Panny, nazvanou "Panna, radujte sa".

Kedy sa môže modliť Panna?

Tiež známy ako "Ave Maria" v latinskej verzii, čítaj "Devo, raduje sa" takmer častejšie ako mnoho iných. Večerné služby končí modlitbou Matky Božiej, nasledujú ranné služby a oslavujú narodenia Ježiša Krista. Ako "Náš Otče", "Maiden, Raduj sa", sa spieva trikrát ráno.

Mimo cirkví sa chvályhodná pieseň číta v rôznych situáciách:

  • požehnanie jedla pred jedlom;
  • opustenie domova na ceste;
  • predtým, než ísť;
  • v prípade zlyhaní, ktoré dlho trvajú;
  • v každom zložitých situáciách, kedy smutné emócie naplnia dušu.

Neexistuje žiadna prekážka pri riešení Theotokos za úplne iných okolností. Pocit potreby a potrebu duchovnej podpory môže človek odvážne odvolať za jej požehnanie.

Keď idete do kostola, môžete sa modliť a postaviť sa pred akýkoľvek obraz Panny Márie. Môžete tiež nájsť ikonu v chráme podobnú té, ktorú máte doma.

Chválahodná pieseň nie je obmedzená na jeden kanonový text. Po prečítaní hlavných slov sa môžete obrátiť na Pannu zo spodnej časti srdca a vyjadriť svoju požiadavku jednoduchými slovami. Formálne a jasné dodržiavanie textu sa zriedka prihodí s úprimnosťou a osobnosťou.

Kvôli svojej nedostatočnosti je modlitba "Panna, Debo, Raduj sa", ideálna na čítanie za všetkých okolností: na ceste, pred jedlom, pred začiatkom akejkoľvek udalosti alebo rituálu. Táto modlitba nahrádza aj iných, ako je náš Otče. Toto krátke odvolanie sa na Boha bude akceptované a obráti sa k nemu z celého srdca, človek nájde útechu.

Text modlitby "Panna, Panna, radujte sa"

Táto modlitba pozostáva z evanjelických eulogistických a doplnkových fráz. "Blahoslavená Mária, radujte sa, Pán je s vami," povedal archanjel Gabriel a informoval Pannu o blížiacom sa zrodení Ježiša. "Blahoslavení ste v manželkách a požehnaný je tvoj ovocie," odpovedala tehotná Mary Alžbeta, ktorá k nej prišla. Okrem toho táto modlitba zreteľne poukazuje na posvätnosť Matky Božej viac ako na iné ženy, ktoré kedy chodili po zemi.

S chvályhodným, radostným a jasným významom, "Devo, radujte sa", má pomôcť modlitbe prekonať akékoľvek prekážky, uklidniť sa a raduť sa v spoločenstve s Pánom. Prostredníctvom osláv Božie Matky vyjadruje človek svoju pripravenosť a smäd, že je zapojený do milosti. Zrozumiteľná iba prostredníctvom poznania Boha, je darom pomocníkov a príhovorov Márie.

Posledné slová "Yako Spasiteľ niesol tvoje duše" zdôrazňuje naliehavosť Máriiny služby - narodenia Ježiša Krista. Kto vykúpil hriechy celého ľudstva svojou krvou, a tým Kristus zachránil ľudské duše. O tom dnes si pamäta málo ľudí. A prichádzajúc k Pánovi s rôznymi žiadosťami o domácnosti mnohí veria, že nepotrebujú duchovný dar. Ale žiadna modlitba k Panne Márii za pomoc nebude počuť, ak konečný cieľ akejkoľvek osoby nie je nakoniec duchovné obrodenie.

Koľkokrát čítať?

Samozrejme, nie je špeciálny rozkaz, koľkokrát je potrebné čítať modlitbu "Božej Matke, panne, radujte sa." V službách sa Božia Matka číta trikrát a v každodennom živote nebudú nadbytočné ju čítať viac ako trikrát. Krátka modlitba k Panne Márii raz denne pomáha očistiť dušu.

Existuje pravidlo Panny Márie. Podľa neho, po čítaní "Debo, radujte sa", 150 krát získala špeciálnu ochranu Panny Márie. Závoj má zvláštnu božskú silu na zmäkčenie zlých sŕdc, pomoc v zúfalých situáciách a odmietanie Božieho hnevu, vykúpenia ľudských hriechov.

Čítanie "Panna Mária, Devo, Hail" by sa malo striedať s čítaním "Náš Otče" a "Milosť Dverí".

Sila modlitby k Panne Márii

Sila povolania Panne pri uctievaní človeka. Viera v bezpodmienečnú svätosť Panny robí človeka otvoreným Božiemu požehnaniu. Pri čítaní modlitby človek rozpozná svoje hriechy a označuje pripravenosť na ich vykúpenie. Keď vidí to, Pán odpúšťa dušu a dáva jej milosť.

"Panna, Panna, radujte sa", uctievaná pre povinné vedomosti všade.

Všetky modlitby k Najsvätejšej Panne Márii

Je veľa žalmov Najsvätejšej Panne. Niektoré sú určené na to, aby pomohli človeku vyčistiť jeho myseľ a požiadať o rozhrešenie. Iní vyzývajú na pomoc vo veciach a spáse duše. Nižšie vidíte všetky modlitby.

Modlitba k "citovaniu môjho princa". Číta sa ako výzva na pomoc v ťažkých situáciách.

Modlitba "Najsvätejšia Božia Matka, zachráň nás." Táto modlitba Panny je jedinečná. Jeho pôsobenie posilňuje cirkevný prsteň Panny s rytím "Najsvätejšia Božia Matka, zachráň nás". Možno je to najkrajšia modlitba Panne Márii.

Kompletná sada slov prečítaných do Najsvätejšej Panny Márie si môžete stiahnuť tu.

Každý si môže vybrať modlitbu za seba. Je dôležité pamätať si na dobré úmysly a duchovné očistenie. Svätá Matka Božia uprednostňuje úprimných a oddaných farníkov, prosiť o odpustenie s pomocou nie je ťažké.

Pozrite si video: Sima Martausová - Modlitba oficiálne lyric video (Október 2019).

Loading...