Modlitba pre tehotné ženy o nosení a narodení zdravého dieťaťa

Vzrušenie o dieťa, ktoré sa čoskoro narodí, je celkom prirodzené pre tehotné ženy. Budúce matky sa snažia chrániť pred narodením, aby sa predišlo chorobám, aby bolo dieťa zdravé. Mnohí chcú zostať tehotní, najmä ak sú problémy. V Pravosláve existuje množstvo modlitieb, ktorými sa môžete obrátiť na božské sily na pomoc. Zvážte, kto by sa mal modliť a aké texty by sa mali čítať.

Sila modlitby počas tehotenstva

Počas tehotenstva modlitba Pánovi nielen dáva ženke dôveru a silu, ale tiež pomáha prekonať akékoľvek ťažkosti, ktoré sa môžu vyskytnúť v procese. Viera podporuje a dáva pokyn, prináša duši mier a úľavu. Modlitba o zachovaní tehotenstva a narodení zdravého dieťaťa sa číta s cieľom uľahčiť obdobie plodu, odstrániť úzkosť a vzrušenie, priniesť duchovný mier, ktorý má priaznivý vplyv na plod.

Čo môžete opýtať matka:

 • o zachovaní tehotenstva;
 • o rýchlom a ľahkom pôrode;
 • o liečbe chorého plodu;
 • o bezpečnom ložisku;
 • o narodení zdravého dieťaťa.

V prípadoch, keď existujú podozrenia z akýchkoľvek abnormalít, chorôb alebo matka sa jednoducho obáva o budúci stav dieťaťa, modlitba tehotnej ženy sa číta pre zdravé dieťa v lone. Rezervácia tehotenstva nie je bez dôvodov, odporúčajú sa modlitby len pre čítanie žien v postavení. Mladé dámy, ktoré ešte nepoznali túto radosť, sa neodporúča hovoriť o takých modlitbách, pretože existuje samostatná modlitba za tehotenstvo a počatie.

Pri predkladaní petície nebi týkajúcej sa budúceho dieťaťa treba dodržiavať pokyny:

 1. Prečítajte si posvätný text v úplnej samote. Nikto by nemal zasahovať do modlitby;
 2. Je potrebné vypnúť všetky elektrické spotrebiče, najmä tie, ktoré produkujú hluk, vrátane telefónov, televízie a počítača;
 3. Je potrebné zbaviť sa vonkajších a bolestivých myšlienok. Stojí za to povedať modlitbu pokojne a s istotou, bez spomienky, s nádejou na priaznivý výsledok;
 4. Nemôžete pochybovať o moci Boha a byť vďačný za pomoc.

Keď skončíte s modlitbou, neponáhľajte sa, aby ste sa dostali do podnikania, premýšľajte o dobrom a svetlom, predstavte si, ako sa dieťa narodí zdravo a radostne. Je dôležité brať do úvahy, že čítanie takýchto hymnu je dovolené výlučne ženám: matkám, budúcim krstným rodičom, babičkám.

Aké sú silné modlitby pre tehotné ženy?

Aby uchránili dieťa a udelili mu pokojný a šťastný život, ženy sa často uchýlia k neznámym modlitbám, odkazujúc na neznámych - niekedy dokonca neexistujúcich - Svätých. Preto je dôležité vedieť, ktoré modlitby sú reálne, komu treba požiadať o pomoc a čo povedať v rovnakom čase.

Modlite sa za úspešné tehotenstvo:

 • Panna Mária;
 • Matrona Moskvy;
 • K Ježišovi Kristovi;
 • Nicholas Wonderworker;
 • Fedorovskoy Matka Božia.

Ak je to možné, budúce matky by mali navštevovať cirkev, vyčistiť, priznať sa. Návštevy chrámov počas tehotenstva a pred modlitbami pomáhajú naladiť správnym spôsobom, zbaviť sa súdení a pochybností. Taktiež nie je zakázané a dokonca odporúča piť svätú vodu a umyť ju.

Ako kontaktovať Pannu Máriu?

Modlitba Najsvätejšej Panny Márie počas tehotenstva sa číta na ikone zobrazujúcej Božiu Matku. Ak chcete sústrediť a posilniť posolstvo, môžete svietiť kostolné sviečky. Môžete povedať modlitbu v chráme, chráme, dokonca doma s potrebnou ikonou. Než sa budete modliť, naladiť sa na správnu tému, predstavte si ľahké narodenie, dieťa v dobrom zdraví a vlastnú radosť. S pokorou prosíme Pannu o ochranu a zdravie dieťaťa:

"Prijmite, ó, Všetko-blahoslavená a mocná pani, Dáma Panny Márie, túto modlitbu, so slzami pre Teba, ktoré ste teraz priniesli od nás, nehodní od Tvojho služobníka, do vášho cieľového obrazu, spievajúc s emóciami, pretože si skutočný a počúvaš našu modlitbu. Podľa toho, koho sa dielo vykoná, utrpenie bolesti je slabé, slabé zdravie je dané, oslabené a choré deti, ďábli odháňajú, zbavujete sa trestných činov, malomocní a malé deti sú milayshi; ale dámu lady Panny Márie a bez väzieb a žalárov a rôzne druhy vášne lekára: všetko je možné prostredníctvom vašej prosby k Tvojmu Synovi, ku Kristovi nášmu Bohu. Ó, Matka všetkých sestier, Najsvätejšia Theotoka! Neprestávajte sa modliť za nás, ktorí ste nehodnými služobníkmi, chválili Ťa a ctili sme a neochotne uctievali Tvojmu najčistejšiemu obrazu a mali tú nepochopiteľnú a vieru bezpochyby pre Teba, Najsvätejšiu Védu a Najväčšiu nenávisť, dnes a naveky. amen".

Táto modlitba sa vyslovuje pred ikonou Božiej matky "Pomocník pri pôrode". Táto modlitba sa tiež číta tak, aby nedošlo k potratom a je možné zrodiť zdravé dieťa.

Odvolanie sa k Theodore Matke Božej

Zázračná ikona Matky Božej v katedrále na Božskej omši ušetrila viac ako raz a pomohla všetkým tým, ktorí žiadajú a trpia. Theodorova Modlitebňa Matky Boží pre tehotné ženy vám tiež umožňuje zachrániť tehotenstvo, zmierniť obdobie prenesenia dieťaťa a poskytnúť mu zdravie a matku. Osobitnou silou petície je schopnosť uzdravovať všetky maternicové ochorenia a prispievať k rozvoju zdravého a silného dieťaťa.

Pri čítaní modlitby je dôležité pozorovať všetky akcenty, hovoriť jasným a dôverujúcim hlasom, ale nie objednávať, ale žiadať o milosť a požehnanie. Správne čítanie textu zvyšuje šancu, že vaše slová budú nielen počuť, ale tiež nevyhnutne splní to, čo chcete. Môžete sa obrátiť na Theodora Matku Božiu pred ikonou alebo jej malou kópiou so slovami:

"Kto budem volať, Panna Božia, ku ktorej sa budem uchýliť k mojim bolestiam, k mojim očkám, mojím očím a k nebeskej kráľovnej a nebesám a kráľovnej nebies a zeme, odtrhne moju dušu od hriechu hriechu a bez slnka a zeme. a pôjdem k človeku, a udržať môjho blížneho v pokoji, a udržať zvyšok zhromaždenia pod zhromaždením; a zlých ľudí je to tiež miesto, kde sa môžete pozrieť na to. a pokoj vo všetkom, tečúci k tebe, bez tvojej podpory, neodchádza od teba, tvoje srdce a tvoje srdce, ktoré je pre teba nevhodné. Nagoya trápenie. Nebeské kráľovstvo prijme tiež milosť a teba v milosrdenstve vidiacej na rieke: radujte sa, Matku Božiu, moderátora a nášho strážcu nášho dispenzára pre všetky veky. Amen. "

Modlitba Matrona o tehotenstve

Pre pomoc v tehotenstve sa Moskva Matrona oslovovala často a s nádejou na to najlepšie. Matron bol mimoriadne oddaný, lebo učil ľudí na vieru a zdieľanie vedomostí a modlitieb a zachránil vo všetkých ťažkostiach. Modlitba na zachovanie tehotenstva v počiatočných fázach, adresovaná Matronovi, prispieva k podpore začiatkov života a zlepšovaniu blaha matky. Rovnaká modlitba na zachovanie tehotenstva sa dá čítať v neskorších obdobiach, čo uľahčuje pôrod a dáva dieťaťu dobré zdravie. Odvolanie sa na Matron so slovami:

"Ach, požehnaná matka Matrona, počúvajte a prijmite nás teraz, hriešnikov, modlite sa za vás, zručnosti vo všetkých svojich životoch, prijímajte a počúvajte všetkých tých, ktorí trpia a truchlí s vierou a nádejou na vaše príhovor a pomoc tým, ktorí sa uchýlia, rýchla pomoc a zázračné uzdravenie všetkým tým trpiacim a smútiacimi; nech sa tvoje milosrdenstvo ani teraz nevyčerpá pre tých, ktorí sú v tomto viacúčelovom svete nevhodní a nevzrušujú a ktorí nenájdú útechu a súcit v bolestiach duše a pomáhajú pri chorobe našich telies, uzdravujú naše choroby, oddávajú diabla z pokušenia a trápenia diabla s vášňou Pomosi, aby priniesol svoj život kríž, aby niesol celý život a nestratil im v ňom obraz Boha, pravoslávnej viery až do konca našich dní zachrániť, dúfať a dúfať Bohu silné zobrazenie a nepredstaviteľnú lásku k druhým, aby nám pomohli opustiť Kráľovstvo nebies všetci, ktorí milovali Boha, oslavovali milosrdenstvo a dobrotu Nebeského Otca v oslávenej Trojici: Otec a Syn a Duch Svätý na veky vekov.

Modlitba k Nicholasovi Wonderworkerovi o tehotenstve a počatí

Modlitba za tehotenstvo a počatie sa číta pred ikonou sv. Mikuláša. Počas svojho života zriedkakedy vykonával zázraky a daroval dlho očakávanému tehotenstvu tých, ktorí po dychu žili. Preto sa obrátia k nemu za pomoc pri koncipovaní s nasledujúcou modlitbou:

"Dobrý Bože, K bruchu a životu Držiteľa a Držiteľa, ďakujem Ti, ako Tvoja milosť a ja, pokorný Tvoj Slave, sviatostný, urobil milosť plodu, hľa, Imám je ovocie lona. Modlím sa za nich a kvôli tvojemu milosrdenstvu som sa uchýlil, nemám sa modliť, zachrániť veľa z celej rasy našich žien, on bol určený tebou v kosáku dieťaťa, bežný zákon je pre nás, ktorí hrešíme. moje, daj mi mier a povolenie nie je ťažké, zbav sa chorôb neposi Dovoľte mi, aby som splnil túžbu môjho srdca, rozumu a túžbu môjho manžela, dala im to.Daj nám radosť z narodenia nového človeka do vášho sveta.Môže byť dieťa celé, zdravé a silné a nezabudnime na smútok kvôli radosti, na milosť a odmenu svojho Jednorodeného Syna, ktorý sme kvôli inkarnácii najčistejšej krvi Panny Márie Panny, v Lojesne sa narodíme a prijmeme telom narodenia, a taktiež sa hodí slávy Duchom Svätým navždy.

Loading...