Modlitba za dobré obchodovanie

John Sochavsky, Nicholasovi divovníkom, Jánovi Milostivému, Seraphimovi z Sarovovcov - každý obchodník, ktorý si zachováva sebadôveru, by mal tieto mená poznať. A pre niekoho, kto už vie, obchod je rýchly, obchod rastie a peniaze tečú do vrecka. Aké je tajomstvo týchto mien a ako sa modliť k patrónovým svätým s cieľom zvýšiť predaj a posilniť finančnú situáciu? Na čom závisí predaj a ako s nimi súvisí viera?

Prečítajte si článok.

Silné modlitby za dobrý a úspešný obchod každý deň

V živote nie je žiadna oblasť, v ktorej by modlitba nebola užitočná. Všimli ste si pri kúpe zeleniny na rovnakom trhu každú nedeľu, že dvaja predajcovia, ktorí stoja vedľa seba, majú odlišný predaj? Jeden sedí ako sova nad zeleninou, zatiaľ čo ostatní davy zákazníkov, zvyšovanie sadzieb za posledný kilogram uhoriek. A pretože zelenina je rovnaká, ceny sú rovnaké a energia je iná. Čo je to tajomstvo, čudujete sa, že od druhého predajcu kupujete známe uhorky. "Ďakujem, môj drahý, Boh ťa žehná", - obchodná žena sa nakoniec usmieva a už odíde, bude vám navštívený prehľad.

Modlitba. Ak je kúzlo, tu je to dobré slovo Božie, otvorená viera ľudskej duše. Jasná správa znamená jasnú odpoveď, pretože starí ľudia sa modlia za svojich patrónov. Nie je ťažké modliť sa za dobrý obchod, robiť to nesprávne, pozorovanie všetkých nuancií je oveľa zložitejšie. Keď viete, koho sa modliť a ako to správne urobiť, budete môcť zvýšiť svoj príjem a nakoniec nájsť dlho očakávaný pokoj.

Medzi svätými, John Sochavsky, Nicholas Wonderworker, Ján Milosrdný a Seraphim z Sarov, zvlášť sponzorujú finančné záležitosti. Môžete sa tiež modliť za váš obchod a vášho strážneho anjela a samotného Pána Boha. Každá modlitba je odvolaním sa na Nebo a vaša viera a nádej je kľúčom k tomu, aby ste vás počuli.

Modlitba Johna Sochavského za úspešné obchodovanie

Veľký mučeník Ján Sochavský, sám rodák obchodného mesta Trazepunta, má osobitnú božskú milosť pri pomoci obchodníkom. Sám z obchodnej rodiny, verne veril v Boha a nezradil vieru ani pred tvárou zla.

Od dávnych čias trpí straty a tých, ktorí si želajú stabilné zisky v nasledujúcich slovách:

"Kňaz z nebeského paláca kňazom z nebeského paláca, ktorý požaduje vašu pomoc a neodmietame naše petície, ale ako blahodarný darca a náš príhovor sa modlite za Krista Boha, áno, ľudia milujúci a milosrdní, zachránite nás pred všetkými lyutskými okolnosťami: od zbabele, , ohňom, mečom, inváziami cudzincov a vnútorným bojom, nech nás neslobodíte hriešnikmi našou neprávosťou a obráťme sa dobre na zlo, ktoré nám bolo udelené od Boha slávneho, ale v chvále Jeho svätého mena a vo vyslobodzovaní vášho silného príhovoru. nám dá Guo Nechajte svet myšlienok, zdržiavajte sa zlých vášní a všetkých druhov nečistôt a posilňujte Svätého, katolíckej a apoštolskej cirkvi na celom svete, aby si mohol jesť so svojou čestnou krvou, aby ste sa modlivo usilovali, mučeníctvo, žehnajte Bohu, žehnajte Bohu, posilňujte Boha. Pravoslávnej cirkvi žijúci duch spravodlivej viery a zbožnosti a všetci jej členovia čistí z suemudriya a povera, uctievajú Boha duchom a pravdou a vážne sa starajú o dodržiavanie jeho prikázaní, áno budeme žiť v pravom duchu a dosiahnuť požehnaný v pokoji a zbožnosti. Večný život v nebesiach, podľa milosti nášho Pána Ježiša Krista, tiež sa hodí všetkej sláve, cti a moci s Otcom a Duchom Svätým, teraz a na veky vekov vekov. Amen "

Samozrejme, nebolo by nadbytočné mať ikonu ľubovoľnej veľkosti zobrazujúcu svätca pod pultom alebo na pracovisku. Každá, najsilnejšia modlitba za obchod, môže byť opakovane posilnená pomocou ikony.

Modlitba na obchod Nicholas Wonderworker

Nicholas Wonderworker vie všetko: študenti, matky, ženy v domácnosti a obchodníci nie sú výnimkou. Svätý Mikuláš, obchodný a chudobný majster, má svety na celom svete a obchodníci, cestovatelia, námorníci a remeselníci idú k nemu.

Modlitba pre Mikuláša Čarodejníka musí byť úprimná, - hlboká viera a poctivé obchodné správanie je nevyhnutným predpokladom. Mala by sa modliť len vtedy, ak má podnik problémy. Čarodejník nepomôže viac tým, ktorí sú hladní, vlastným záujmom je hriech a svätý to nepodporí. Tí, ktorí pracujú čestne a úprimne sa modlia, Pán ich odplatí za ich čistotu.

Ak chcete požiadať o pomoc sv. Mikuláša, prečítajte si nasledujúcu modlitbu:

"Ó, náš Veľký Mentor, Nikolay, ty si laskavý a milostivý, zbožný a veľkodušný, žiadam vás, aby ste ma vypočuli, svojmu služobníkovi (meno), modlím sa k vám a dúfam, že o pomoc v podnikaní. aby sme sa milovali, aby nás zachránil pred nepriateľmi nepriateľmi a nasmeroval nás na správnu cestu, aby nás zachránil pred pokušeními a činmi nečestných ľudí, aby sme boli odmenení za naše utrpenie, za našu horlivosť a pokoru. Dúfame vo Vašu petíciu, požiadajte o pomoc. svojím svätým s modlitbami, zakryť svoje krídlo z nešťastia a nešťastia, pomôcť nezahyniť v priepasti hriešnych a v bahne našich vášní, modlíme sa za spásu našich duší a dúfame o veľké milosrdenstvo.

Božská modlitba

Požehnanie Cyrila, patriarcha Moskvy a celého Ruska, Jozef z Volotského sa stal patrónom podnikateľov ruskej ortodoxie. On, opat, úžerník a je oddaný božskej modlitbe za úspešný obchod.

Číta takto:

"Ó, najviac milostivý a najslávnejší je náš otec Jozef! Privediete svoju veľkú odvahu k Bohu a uchýlite sa k vášmu pevnému príhovoru, v smútku srdca, prosíme vás: osvetlite nás (mená) s tichým svetlom a modlitebne nám pomôžte búrlivé more tohto života pokojne odpočívať útočisko spásy neblaznenno dosiahnuť Hľa, márne zotročovanie bytia, hriešne a slabé od zla, ktoré nás spôsobili.Ty ste odhalili nevyčerpateľné bohatstvo milosti vo vašom pozemskom živote. teraz ste sa uchýlili k tomu, aby ste sa s vľúdnosťou opýtali, viac svätý než Boh: On bol pokúšaný, pomohol nám a pokúšal sa, pomocou démona a sily a chrániť nás pred útokmi nepriateľa, zomierajúc od Pána hojnosť plodov zeme a všetko je nevyhnutné pre spásu, hanebnú heretickú múdrosť, svätú cirkev z kacírstva a schizmy a zmätok s vašimi modlitbami chráni, áno aj my všetci oceňujeme, s jedným srdcom oslavujúcim Svätého, Otca a Syna a Ducha Svätého na veky vekov. Amen. "

Ako požiadať Jána Milosrdného o dobrý obchod?

Modlitba za obchodovanie s Jánom Milosťom pomáha dobre v počiatočnej fáze rozvoja podnikania, keď ešte nie sú žiadni zákazníci, popularita je nízka a príjmy zodpovedajú. Ján Milosrdný, Alexandrijský patriarcha je známy po celom svete za múdrosť, spravodlivosť a starostlivosť o chudobných. Svätý vždy vzdával hold tým, ktorí sú v núdzi, počas svojho života a modlil sa k nemu až dodnes.

Jedna z modlitieb k nemu sa číta na ikonu, kde je prelát znázornený ako darček almužny, a to znie takto:

"Pre Božieho preláta, Jána Milosrdného, ​​ochránca chudobných od všetkých druhov nešťasov, uchýlim sa k vám za ochranu a podporu vo všetkých ťažkostiach a bolestiach a prosíme vás, aby ste prestali modliť sa pred Bohom pre všetkých, ktorí sa k vám obrátia s vierou. Prelát Ján Milosrdný, vy ste ako plne tečúca rieka, ktorá dáva vodu všetkým, ktorí žíznia po vode, ale nevyčerpáme vodu. prihovára sa za nás Božie príhovor, takže nájdeme pokoj a vyrovnanosť. Daj nám útechu v trápení času a dávky potrieb každodenného života, vštepiť v našich dušiach nádeji na večný odpočinok v kráľovstve nebeskom. Amen. "

Táto modlitba by sa mala robiť každý deň. O niečo neskôr sa veci začnú zlepšovať a príjmy sa zvýšia. Okamžite chváľte Jána a Pána a na účasť na príjme ju rozdeľte chudobným na verande. Takto prispievate k stupňom svetovej spravodlivosti.

Odvolanie sa na anjel strážcu

Okrem podpory vo forme svätých má podnikateľ strážny anjel. Starí ruskí obchodníci sa k nemu modlili a tento text priniesli do našej doby sibírci z dediny Kolyvan. Veľmi silná modlitba pre obchodníka Guardian Angel je denne vyhlásená a od začiatku pracovného dňa prináša veľa šťastia. Každý obchodník by mal mať takú modlitbu za dobrý obchod každý deň.

"Kristovi anjelovi kričím, Ašhe ma strážil a chránil, zachránil ma, pretože som predtým nehrešil a nebol by hrešiť proti viery v budúcnosti, tak mi teraz odpovedz, príď na mňa a pomôž mi, pracoval som veľmi, a teraz vidíte moje čestné ruky, ktoré som pracovala, nech je to, ako to učí Písmo, že bude odmenený podľa toho, čo robia, a vráťte mi podľa svojich síl, svätých, aby bola moja ruka unavená a Boh dal sa žiť. Najvyššieho a daj mi svoju priazeň so mnou pozemskou odmenou podľa mojej práce. "Amen.

Modlite sa za Seraphima Sarovského

Modlitba Serfahima Sarovského pre obchod je dobrou voľbou pre tých, ktorí chcú prilákať zákazníkov. Najmä ak je tovar jednodielny, zriedkavý a cenený v úzkych kruhoch. Seraphim z Sarova, pustovník svätý, je uctievaný ľuďmi ako sprostredkovateľom ľudí, ktorí vedia ich podnikanie. Mnohí, ktorí sú sebavedomí, ale neuznaní inými, s pomocou modlitieb k reverendovi Serafimovi, našli lojálnych obdivovateľov.

Modlitba za úspešné obchodovanie a prilákanie kupcov k Seraphimovi z Sarova sa číta denne pred začiatkom pracovného dňa.

"Veľký Sarapský otec, veľký Sarovský, je zázračný, rýchly pomocník, ktorý prichádza k vám! V dňoch, kedy žije vaša krajina, nikto nie je tenký a nepríjemný pre vás, ale každý má sladkosť vidieť tvoju tvár a dobrotivý hlas vašich slov. Dávid pochopenia, dar slabých duší uzdravenia je vo vás bohatý, ale keď Boh je od pozemských síl až po nebeský odpočinok, tvoja láska už nie je tvoja a nemožno počítať tvoje zázraky, nebeské: po celom konci zeme náš Ja som Boží ľud a dám im uzdravenie. "A my tiež kričame za vás: Ó Bože, potešujúce a pokorné Božie požehnanie, odvážne k nemu je modlitebná kniha, neváhajte pozvať Boha, posilňovať svoju modlitbu k Pánovi, posilňovať našu moc, posilňovať našu modlitbu, nech nám Boh dáva silu. všetko, čo je potrebné v tomto živote a všetkom na spirituálnu spásu, je užitočné a chráni nás pred hriešnym pádom a pravým pokáním, nás naučí bez váhania nás pritiahnuť do večného Nebeského kráľovstva, ísť na večnú slávu a potom spievať so všetkými svätými v Givone pôvodná Trojica až do konca veku. Amen. "