Najsilnejšie modlitby pre deti

Deti - najväčší dar nebies, ale aj veľká výzva. Zvýšenie dospelého hodného človeka z malého krehkého dieťaťa je veľkou zodpovednosťou a je ešte ťažšie, že nie každý má rodičovskú autoritu. V živote sa deti stretávajú s viacerými nebezpečenstvami a problémami, ktoré nie je možné vždy vyriešiť iba pomocou materskej podpory alebo trpezlivosti. Ale čistá láska a túžba dávať dieťaťu všetko najlepšie by sa mali odraziť v modlitbe za blaho dieťaťa.

Modlitby matky pre deti

Matka modlitba za svoje dieťa vždy pochádza z hlbín srdca. Miluje ho bezpodmienečne a samozrejme ho želá veľké šťastie. Ak je dieťa v nebezpečenstve alebo je choré, nie je pokoj pre srdce matky, kým nie je dobre. Zmiernenie agónie môže byť pomocou špeciálnych slov smerujúcich k vyšším silám za účelom pomoci. Najsilnejšia materská modlitba pre svoje dieťa stúpa predovšetkým Panne Márii:

"Moja Panna Mária, zachraňuj a chráňte pod mojím prístreškom moje deti (mená), všetci mladí muži, mladé dámy a bábätká, pokrstené a bezmenné a v lone matky nositeľnej, zakryte ich plášťom svojho materstva, udržujte ich v strachu pred Bohom a v poslušnosti voči rodičom prosím, Pána môjho a svojho Syna, učiňte ich užitočným pre ich spasenie, a zveruj ich svojmu otcovstvu, pretože si Božou Ochranou pre svojich služobníkov Božia Matka, predstavte ma obrazu svojho nebeského materstva Vyhoďte moju dušu a tela z mojich detí ) moje hriechy Zverujem svojmu dieťaťu úplne môjmu Pánovi Ježišovi Kristovi a Najvyššiemu čistému nebeskému patronátu.

Panna Mária je matkou Ježiša, jej láska je príkladom veľkej obety. Dávať najdrahšie, učil ľudstvo pravú vieru, takže zúfalo ženy sa obrátia k nej za pomoc.

Modliť sa za deti?

Vedieť, s kým sa modlia, pomôže zaistiť, aby bolo vypočuté odvolanie sa na Boha a mediátor sa stal ochrancom dieťaťa. Riadená modlitba utíši rodičovskú dušu a nesie silnejšiu správu. V Pravosláve patrónov svätých detíže sa môžete modliť za blaho, ochranu alebo liečenie dieťaťa:

 • Pán Boh (je priamo adresovaný modlitbám za ťažké dieťa);
 • Panna Mária;
 • Ježiš Kristus;
 • Mučeník Gabriel z Bialystoku;
 • Svätý Stylian Parthagon;
 • Mučeník Neophytos z Nicey;
 • Reverend Ambrose of Optina;
 • Mládenci sv. Týždňa (Maximilian, Iamvlihy, Martinian, John, Dionysius, Exacustodian, Antonin);
 • Barbara veľkí mučeník;
 • Nicholas Wonderworker;
 • Ján Krstiteľ;
 • Strážny anjel dieťaťa.

Keď viete od koho požiadať o pomoc, vyberte správne miesto na modlenie. Najlepšie je chrám: existuje obrovské množstvo obrázkov a môžete ľahko nájsť toho, komu by sa petícia mala obrátiť. ale najdôležitejšie nie je miesto, ale sľub, Môžete sa modliť na obrazy domu a dokonca aj na detskú posteľ. Najsilnejšie modlitby pre deti sú tie, ktorých rodičia považujú za bezpodmienečne.

Modlitba k Panne Márii

Zdravie dieťaťa spôsobuje, že matka má najväčšie vzrušenie. Dieťa sa zdá byť tak krehké, najmä v prvom roku života. Ale čím staršie sa deti stanú, tým väčšie nebezpečenstvo ich skrýva. Ako sa dostať do beznádeje, ak si každú minútu myslíte, ako chrániť svoje milované dieťa pred chorobami a inými problémami? Útechu možno nájsť v odvolaní k Matke Božej. Modlitba pre deti Najsvätejšej Panny Márie znie:

"Božej matke, buď milostivá svojim deťom (menám), odoberte od nich nevyliečiteľné choroby a názory zlých ľudí, nech im prijímajú vaše požehnanie a váš Syn, Pán Všemohúceho, my sme všetci Boží stvoreni, lítame na naše deti, a milosrdenstvo nad našimi deťmi, osvieť ich a nasmerovať na správnu cestu, vo mene Otca a Syna a Ducha Svätého.

Keď starne deti, starosť o matky len stúpa. K túžbe chrániť sa pridáva neustále skúsenosť o tom, ako sa osud dieťaťa prejaví, bude šťastný v manželstve a povolaní, nájde si dôstojnú prácu? Ak chcete upokojiť duševnú agóniu, môžete sa obrátiť na Božiu Matku s týmito slovami:

"Svätá Matka Božia, patrónka našich detí, pomôžte nám ochrániť naše dieťa, nech je jeho život dlhý a šťastný, vysloboď ho z vplyvu zla, od zlého a závistivého človeka, od nečistých úmyslov, pomôžte mu vziať spravodlivú cestu. chrániť naše dieťa, navždy a navždy. "

Matka modlitba za zdravie jej syna a dcéry sa číta večer. Modlitba za kúzlo sa vyslovuje kedykoľvek počas dňa.

Ako sa obrátiť k Pánovi Ježišu Kristovi?

Ježiš mal veľký dar počuť utrpenie a usmerňovať ho v tme, ukazujúc cestu na svetlo. Rodič, ktorý trpí blahobytom svojich detí, je stratený v tme. Ak chcete získať Božie milosrdenstvo a požiadať o ochranu dieťaťa prostredníctvom nej, prečítajte si modlitbu ku Kristovi:

"Pane Ježišu Kriste, prebúdzaj svoje milosrdenstvo nad mojimi deťmi, zachráň ich pred tvojím prístreškom, zakryje ich zo všetkej ľúbostnej chtivosti, odvliekne od nich každého nepriateľa a protivníka, otvor ich uši a oči srdca, dáva im ich jemnosť a pokornosť. sme všetci tvojím stvorením, zľutujte sa nad mojimi deťmi (menami) a obráťte ich na pokánie, zachráň, Pane, a zmiluj sa nad moje deti (mená) a osvieť ich myseľ svetlom mysle Tvojho evanjelia a povzbudz ich na ceste svojich prikázaní a učí ich, tvoja vôľa, lebo ty si náš Boh. "

Modlitba k Nicholasovi divákovi

Od staroveku sa svätý považuje za ochrancu detí a chráni ich pred rôznymi nešťasmi a pokušeními. Ak chcete dostať jeho príhovor pre dieťa pred Stvoriteľom, Prečítajte si modlitbu by mala byť nasledovná:

 • Nechajte podnikanie, dokonca aj najnaliehavejšie, ponorte sa do atmosféry pokoja;
 • Zbavte si myšlienok nevôle a zla. Tí, ktorí vám spôsobili smútok, musia byť odpustené. Nikomu neklamajte;
 • Modlitba sa vyslovuje zmysluplne, musíte veriť svätým slovám;
 • Zvlášť pomáha modliť sa v kruhu domácich alebo podobne zmýšľajúcich ľudí (aj modlitba na základe dohody);
 • Používanie čiernej mágie a rituálov je zakázané;
 • Rodič je povinný byť zbožný, dávať almužnu a zostať nezainteresovaný v duši;
 • Na konci modlitby, poďakujte svätému, slová musia pochádzať zo srdca a nie byť "v službe".

Silná materská modlitba pre deti pre Mikuláša čarodejníka je uvedená nižšie:

"Ó náš dobrý pastier a Boh-múdry mentor, prelátovi Kristovi Nicholasovi! nebudeme v radosti nášho nepriateľa a nebudeme zomierať v našich zlých skutkoch v hriešnom zajatí Modlite sa za nás nehodných od nášho spolupracovníka a Vladyky Imha vám s nekomplikovanými tvárami hovoríme: milosrdenstvo nám urobilo nášho Boha v našom súčasnom živote av budúcnosti Nechceme nás odmeniť v našej práci a v nečistote našich sŕdc, ale v našej dobrote odplatí nás. Na vašom ďalšom príhovore dúfajme, s vašou príhovorom chválime, prosíme o tvoju pomoc, daj svojmu svätému obrazu, my, milujúci Krista, od tých, ktorí našli zlo na nás, áno kvôli vašim svätým modlitbám nás nebudú objímať, aby sme zaútočili, a neoplňujeme sa do priepasti hriešnosti a do bahna našich vášní, modli sa k svätému Mikulášovi, Kristovi nášmu Bohu a dajte nám pokojný život a odpustenie hriechov, zachránili naše duše sa veľký súcit, teraz i vždycky až na veky vekov. Amen. "

O zdraví dieťaťa

Aby svätý poslal dobrému zdraviu svojho syna alebo dcéru a ochránil ho pred chorobami, povedzte to takto:

"Čarodejník, svätý Kristus, otec Nicholas, vyháňate svet, robíte nekonečné zázraky, mora, udržujete pevnosť ducha medzi hriešnikmi, uzdravujete chorých a diablov, modlite sa Svätého Otca, pomôžte svojmu hriešnemu Pánovi (meno). pevnosť vydržať skúšku, ľahké bremeno na jeho telo, stúpať so svojou láskavosťou k jeho smrteľnému telu, aby duch mohol postaviť proti nešťastiam a ďáblom diabla, nehodným pokušeniam, spoločne s tými, ktorých Pán prijal v nebi, o svojej večnej sláve. ! "

S ťažkým ochorením

Ak lekársky zásah neprinesie výsledky a situácia sa zhoršuje každý deň, je ťažké zostať vo viere. Ale stratiť je to veľký hriech, preto, aby ste posilnili ducha, prečítajte si výzvu na pomoc svätca v prípade vážneho ochorenia:

"Ach, svätý Mikuláš, práve tvoja noha a pýtam sa na znovuzískanie chorého dieťaťa, poslal som z neba zázrak a pomohol mu vyrovnať sa s vážnou chorobou, aby som sa postavil pred Pána Boha za svoje prestúpenia a prosil ho o veľkorysé a milosrdné odpustenie. Amen! "

Modlitba vďakyvzdania

Žiadosti adresované svätému Mikulášovi je možné adresovať neobmedzene, ale buďte vďační a nariaďte špeciálnu modlitbu na počesť svätého tým, že povedzte:

"Ó, najsvätejšia z Boha požehnaného - svätého Mikuláša čarodejníka, daruj mi milosť za znovuzískanie svojho milovaného dieťaťa, prosím, odpusť mi svoj hriešny smútok a nezlob se so mnou kvôli nevedomosti.

Ako sa modliť?

Nie každý rodič vie, ako správne ponúknuť modlitbu za dieťa. Chyby sa neuskutočňujú úmyselne, ale z nevedomosti alebo neschopnosti vidieť a pochopiť situáciu. Medzi najbežnejšie opomenutia v tejto veci patria:

 • Matka alebo otec veria, že dieťa im úplne patrí, pretože im dali život. Duchovná láska vytvára energiu a závislosť. To je v podstate nesprávne. Dieťa je stvorením Boha a jeho duša je človek a osud je zverený Bohu. Chcieť pomôcť dieťaťu znamená dôverovať Bohu;
 • Často sa rodičia pýtajú na vyššiu moc pre tieto veci za syna alebo dcéru, ktoré osobne považujú za správne. Ale egoizmus a modlitba sú nezlučiteľné a toto by sa malo pamätať;
 • Z posledného odseku logicky vyplýva, že nie je možné prosiť o blaho dieťaťa, pretože máte na mysli neustály strach, že opačný efekt prinesie vám najprv nešťastie alebo hanbu. Modlitba, v ktorej je položená osobná dávka (aj keď je nemateriálna a má dobré úmysly), nie je úprimná;
 • Vedzte, že skutočné dobro pre dieťa nie je vždy to, čo by ste preňho chceli, bez ohľadu na to, aký krutý to môže znieť;
 • Keď ponúkate modlitbu za zdravie tela, nezabudnite na duchovný a morálny vývoj dieťaťa.

Ako sa opýtať?

 • Opýtajte sa Boha a svätých na pomoc v živote dieťaťa, zachovanie jeho duše a morálky;
 • Keď chceme, aby dieťa rástlo v slušnej osobe, neporovnávajte sa sami tým, že by ste svojim činom vybrali iný príklad. Chovaj sebe a nenechaj sa nikomu zlí;
 • Roztržitý text modlitby a jej čítanie desiatok krát nebude prinášať želaný výsledok, ak sa modlitba vykoná na kliešť. Buďte úprimní a modlite sa vedome;
 • Hlavnou chybou počas modlitby je seba-podvod. Ak chcete, aby bolo dieťa šťastné a úspešné vo svojej kariére, ale zároveň vo svojom srdci sa obávate, že vás opustí v starobe, je to samo-ilúzia, čo je hriech. Strach vytvorí energetický blok, ktorý udeľuje stopu detskému osudu;
 • Obráťte sa na Boha a požiadajte ho, aby poslal silného a múdreho Strážneho anjela dieťaťu.
 • Odvolanie sa na Všemohúceho o vytvorení energie a duchovnej ochrany pre deti je vždy odôvodnené. Avšak samotný rodič musí si zaslúžiť základ pre takúto žiadosť svojimi činmi a zbožnosťou.

Dobrota, ktorú si dieťa želá, je predovšetkým čistota ducha a neustály vývoj. Ak má vlastnosti potrebné na splnenie týchto podmienok, bude schopný vytvoriť svoje vlastné šťastie.

Pozrite si video: Modlitby na zlomenie čarodejníctva (Január 2020).