Modlitba pred jedlom prosfor a svätej vody

Pravoslávne kresťanstvo má dlhú dobu zodpovednosť za vodu a chlieb, vysvätenú v chráme. Predpokladá sa, že tento Stvoriteľ sám vykonal tento rituál po prvýkrát, keď bol ponorený do Jordánskych vôd, po ktorom sa stali svätými. Písmo učí, že človek, ktorý vo vnútri posväceného jedla odvádza nečistých démonov od seba. Jeho telo a duch sú plné zvláštnej žiary a sú osvetlené, aby slúžili Pánovi. Je ľahšie, aby sa taký veriaci postaral a bol naklonený k cnostám akéhokoľvek druhu.

Prečo si svätú vodu a prosforku?

Kňazi hovoria, že zasvätená voda je metaforou obrazu vyššej milosti, symbol nebeskej moci. Jej poslaním je vyčistiť mäso a vziať na seba metafyzickú špinu. Samozrejme, ak jednoducho pijete svätú vodu, bez podpory akcie s akýmkoľvek duchovným základom, nemali by ste čakať na milosť za milosť. TIba viera dáva zmysel rituálu.preto je potrebná modlitba pred prijatím svätej vody.

Vzhľadom k tomu, že voda zasvätená v chráme má silné ochranné vlastnosti, je tiež jej zvykom posypať rohy v dome a veci, ktoré treba posväcovať. Predpokladá sa, že to znemožňuje zlým duchom a temným duchom. Mnohí veriaci používajú vodu odoberanú z dier v krste na liečenie zdravotných problémov. Bolo zistené, že svätá voda sa dlhodobo nezhoršuje, aj keď je skladovaná bez špeciálnych podmienok.

Prosphora alebo prosvira, ako to nazývajú v Rusku - je malý, ručne pečený chlieb, Môže to vyzerať ako obyčajný bochník alebo malý cookie, byť plochý alebo konvexný. Existuje mnoho receptov na výrobu prosforky, ale textúra alebo farba nie je tak dôležitá ako jej obrazový význam. Prekladaný z gréckeho slova znamená "ponuka". Pravý prospor sa skladá z dvoch častí, symbolizujúcich každodenný chlieb (pozemský) a nebeský, ktorý hovorí o dvojitej prirodzenosti Krista.

Klasický recept prosforu zahŕňa pečenie obidvoch dielov oddelene. V niektorých prípadoch môžete vytlačiť obrázok kríža zvonka, ale to nie je nevyhnutné.

Zaujímavý fakt: slanina pečená na svätú vodu a droždie - druhá zložka symbolizuje silu Ducha Svätého, ktorý dáva život všetkým tvorom.

Prečo prosfora rozdelená na dve? Verí, že tak oslavujeme neviditeľné rozdelenie ľudskej prirodzenosti do mäsa (múky) a ducha (kvasnice s zasvätenou vodou), V dôsledku toho sa zjednocujú do jedného a je to najlepší spôsob vyjadrenia náboženskej metafory. Prosvir by mal byť okrúhly: je to symbol nekonečna.

Kde si vziať veriaca pomocníka? Na začiatku liturgie podajte poznámku "Na zdravie" alebo na zvyšok a potom sa obráťte na kňaza a dajte mu chlieb do rúk. Prosfora, ktorá vám bola vydaná, je považovaná za svätú: nemôžete ho len odhodiť - keď pečenie je rozmazané, spáliť ho, nechať ho ísť pozdĺž rieky alebo ju vziať späť do kostola.

Ako ich jesť?

Nemali by byť žiadne problémy s tým, ako vziať známu a zasvätenú vodu. Ak je však človek novým veriacim pravoslávnej viery, mal by dodržiavať určité pravidlá. Predpokladá sa, že optimálny čas na prijatie - ráno. Jedzte sväté symboly na prázdny žalúdok. Je to nevyhnutné, aby sa nemiešali s inými výrobkami a udržiavali homogénnu štruktúru, ktorú teleso asimilovalo v plnom zmysle slova.

Ak z určitého dôvodu nie je možné brať prosforu s vodou ráno, použite ich v každej hodine dňa, ale v intervaloch od príjmu hlavného jedla.

Tí, ktorí ignorujú toto pravidlo, nespáchajú hriech z pohľadu cirkvi, mali by však požiadať o odpustenie za zločin. Kľúčom je udržať čisté myšlienky a ľahkú dušu. v okamihu, keď prehltnete prenasledovanie a pili agáziu. Modlitba za prijatie prosfory a svätej vody sa vyslovuje zreteľne, nahlas.

Je dôležité vedieť: prosfora jesť cez taniere alebo papier - je neprijateľné, že omrvinky padajú na zem a spadajú pod nohy.

Aké modlitby chcete čítať?

Modlitba za prijatie svätej vody je jedinečná, nemá analógie. Keďže text modlitebnej knihy je veľmi krátky, odporúčame si ju zapamätať a čítať bez váhania. Nesnažte sa robiť chyby alebo rezervácie, nevkladajte slová od seba do textu alebo nepridávajte žiadne iné požiadavky.

Ak chcete mať dostatočnú zásobu zasvätenej vody, musíte si ju objednať modlitba vodou, Cirkev uskutočňuje tento obrad v priebehu kalendárneho roka a nazýva ho malým zasväcením vody. Každý, kto sa podieľal na poradí modlitby, na svojom konci dostáva svoju časť požehnanej tekutiny.

Svatá voda má druhé meno - "agiasma". Dáva sa jej v súlade s rituálom veľkého posvätenia. Je pripísaná úžasným vlastnostiam: skladovanie na rok až do nasledujúcej dovolenky so zachovaním všetkých nehnuteľností. Veda dokazuje, že svätá voda má takmer dokonalú štruktúru na úrovni molekúl.

Počas zasvätenia vody sa píše špeciálna modlitba:

"Veľký Boh, robte zázraky, nemajú žiaden počet! Poďte teraz k svojmu služobníkovi, ktorý sa modlil za vás, Vladýko a jedol svojho Ducha Svätého a vysvätil túto vodu a vypil dážď z neho a prijal svojho otroka a posypal ho svojou vášňou a zanechal hriechy, uzdravenie a oslobodenie od všetkého zla a potvrdenia a posvätenia v dome a očistenie všetkých nečistôt a ohovárania diabolského odpudenia ako vaše meno, Otec a Syn a Duch Svätý, požehnaný a oslávený a večné storočia. "

Aj počas rituálu sa kňaz môže obrátiť na Matku Božiu, Mikuláša Benefactorovi, Požehnanú Matronu alebo zázračnú prácu Xenia z Petrohradu.

Text modlitieb za prijatie prosfory a svätej vody

Keď ochutnali svätú vodu a sľubovali, nezabudnite urobiť modlitbu a povedať vhodné slová.

Modlitba za prijatie prosfory je:

"Pane, môj Bože, nech je svätý dar svojho svätého tvojou prosperujúcou a tvojou svätou vodou na odpustenie svojich hriechov, na osvietenie svojej mysle, na posilnenie svojej duševnej a fyzickej sily, na zdravie mojej duše a tela, na dobytí mojich vášní a slabosti k tvojmu milosrdenstvu modlitbami tvojej Prechistia Matky a všetkých tvojich svätých.

Po vyslovení modlitby a použitiu zasvätených výrobkov si sadnite sama so sebou, odovzdajte sa vnútorným pocitom. Nepokúšajte sa vrátiť sa k bežným záležitostiam. Vezmite si čas, aby ste zaplnili duchovné svetlo zvnútra, lebo za to ste vykonali rituál.