Modlitby za pomoc v práci

Strach z prepustenia, zotrvanie v práci a jeho neplodné hľadanie, nemilovaná alebo tvrdá práca, ťažkosti v hmotnej sfére, nepriateľský tím - zoznam problémov, ktorým čelia ľudia v profesionálnej činnosti, je nekonečný. To často vedie k depresii a na horizonte už nie je viditeľná medzera. Vo chvíľach veľkého zúfalstva si prečítajte modlitbu k svätým.

Najsilnejšie modlitby za pomoc v práci

Niektorí ľudia vnímajú prácu ako zdroj zarábania peňazí, iní ju považujú za šťastný koníček a iní nemôžu sedieť, pretože im profesia dáva šancu na sebarealizáciu. Výsledok je však rovnaký: existencia bez práce je dostupná pre málo ľudí a pre väčšinu z nás je nevyhnutná pre životne dôležitú činnosť. Ak nie je ziskové povolanie, môže sa stať obrovským problémom alebo znemožniť existenciu. Padnúť do zúfalstva je spáchať hriech. Nečakajte a požiadajte o pomoc svätých.

Môžete sa modliť za pomoc pri hľadaní práce alebo zlepšovaní pracovných podmienok a profesionálnych činností:

  • Najvyšší;
  • Panna;
  • Nikolai Ugodnik;
  • Saint Matron;
  • Martyr Trifon;
  • Serafim zo Sarova;
  • Spiridon Trimifuntsky.

Nikolai Ugodnik

Nezamestnanosť pre moderného človeka je nočnou morou. Strata vašej obľúbenej činnosti, ktorá prináša stabilný príjem, je vždy ťažká, ale nájsť nové pracovisko nie je o nič menej stresový proces. Môžete sa obrátiť na Nicholas Wonderworker pre vyššiu pomoc. V Rusku je už dlho považovaný za ochrancu utrpenia, ktorý im poskytuje akúkoľvek pomoc pri riešení problémov s prácou, pomáha kŕmiť deti a seba.

Riešiť otázku zamestnanosti môže a mala by byť. Už dlho v Rusku sa naši predkovia s podobným problémom obrátili na svätých, často na Mikuláša, zázračného diváka. Vždy pomáhal utrpeniu zarábať úprimne a dosť, aby sa živil seba a svoju rodinu.

Modlitba nájsť dobrú prácu s dobrým platom. vyzerá takto:

"Apelujem na vás, Spokojnosť Nikolai a žiadajte o zázračnú pomoc. Nech je hľadanie nového zamestnania úspešné a všetky ťažkosti sa náhle rozplynú. Nech šéf nie je naštvaný, ale prípad je vyformovaný. Nech je plat platený a práca bude príjemná." Zlo sa rozpadne, odpusť mi všetky hriechy a neodchádzaj ako predtým v ťažkých dňoch.

Matrone Moskovskaya

Je nepravdepodobné, že by sme preháňali a hovorili, že takmer všetci z nás aspoň raz čelili ťažkostiam s kariérou. Každý má svoju vlastnú históriu: problémy s podnikaním, nedostatok jasných perspektív v povolaní, nízky plat, meškanie platieb. Človek chce uniknúť zo všetkého, ale život núti človeka prispôsobiť sa a hľadať cestu z najťažších situácií. V tejto veci je užitočné získať podporu svätých svätcov.Modlitba, že všetko je dobré sa číta v mene Matrona Moskvy v staroslovanskom jazyku:

„Náš požehnaný svätý Mati Matrón, pomôž svojmu služobníkovi Božiemu menu (meno rieky), aby si získal prácu vhodnú pre spásu a duchovný rast, aby si ho mohol bohatiť v Bohu a nestrácať svoju dušu na svetských veciach - hriešnych a hriešnych. Šliapne na prikázanie a núti tých, ktorí pracujú pod jeho autoritou, aby pracovali v nedeľu a svätých sviatkoch Áno, Pán Boh ochráni Božieho služobníka (meno riek) na svojom pracovisku od všetkého zla a pokušenia, nech toto dielo pre jeho spásu, Cirkev a vlasťa láskavosť, k radosti rodičov. Amen! "

Trifon

Keď nie je možné získať prácu na dlhú dobu, aj ten najtalentovanejší alebo arogantný človek môže stratiť dôveru. Zasiať nesúhlas a strach v duši, zasadiť semeno pochybností do nej, otráviť radosť zo života - to všetko je schopné spôsobiť neplodné hľadanie práce.

Hľadanie pomoci v práci mučeníka Trifona nesie obrovskú moc. Tam sú príbehy, keď deň po modlitbe bol vyslovený, trpiaci našiel slušnú prácu a profesionálny úspech. Neexistuje žiadny pevný počet časov a čas na čítanie modlitby. Hlavnou vecou je veriť v svoju moc a vo svojom srdci niesť úprimnú túžbu zmeniť situáciu k lepšiemu. Obráťte sa k svätému a povedzte toto:

„Ó, svätý mučeník Krista Tryfona, počuj nás teraz a každú hodinu, služobníka Božieho (mená), a stíhaj nás pred Pánom, kedysi ste dcérou cára, v meste Ríma od diabla, mučeného, ​​uzdraveného. zachovávajte všetky naše dni životy našich životov, najmä v deň nášho posledného dychu, stíhajte nás, modlite sa k Pánu, aby boli účastníci prítomní v radosti a radosti a s vami budeme navždy prijímať slávu Otca a Syna a Svätého Utrpiteľa Ducha na veky vekov! "

Serafim zo Sarova

V kresťanskom náboženstve je Svätý Serafín považovaný za potešiteľa a liečiteľa. Jeho pomoc je bezpodmienečná a nezaujatá, nikoho neodmieta, dáva ašpirantovi pokoj a nájde želané. Ak nemôžete získať bezpečné, slušné miesto, obráťte sa na Serafima zo Sarova. Modlitba, ktorá má byť prijatá vyslovené ráno. Formulovať požiadavku, ktorú treba jasne premyslieť, a slová sú čítané univerzálne:

„Ó, ctihodný Otče, Serafím! Vyvyšuj o nás, služobníkovi Božom (mená), tvojej zbožnej modlitbe k Pánovi sily, aby si nám dal všetky dobré veci v tomto živote a všetky duchovné spasenie, zachráň nás z hriechov hriechu a pravého pokánia a uč nás Na druhú stranu nás bez výnimky priviesť do večného nebeského kráľovstva, teraz v ideálnom prípade budete svietiť slávou v tomto duchu a spievajte Svätú Trojicu so všetkými svätými po celú večnosť!

Modlitba mučeníka Serafima udeľuje blažený pokoj a vieru v jeho schopnosti.

Matka Božia

Matka Božia je matkou všetkých ľudí a je pre ňu prirodzené, aby jej dieťaťu poskytla pomocnú ruku. Odpustiť, uzdraviť, nasmerovať vás na správnu cestu a samozrejme vám pomôcť získať prácu - na to si môžete prečítať sväté slová adresované nebeskej kráľovnej. Dáva jej lásku najzúfalejšiemu, takže neváhajte: príde pomoc. Čítanie modlitby, výzva pre obraz Matky Božej na ikonu. Môžete sa modliť doma aj v chráme pred obrazmi. Existuje mnoho modlitieb adresovaných Matke Božej na pomoc s prácou, ale môžete čítať najjednoduchšie, pretože to nie je dôležitý objem, ale čistota myšlienok a sila viery:

"Ach, najsvätejší Theotokos, Panna Mária. Pomôž mi pri hľadaní nového zamestnania a ochraňuj ma pred klamlivými ľuďmi. Požiadaj Pána Boha o sväté požehnanie a splácaj v mojej viere. Tak to je. Amen."

Pamätajte na to, že ak je vykonanie žiadosti oneskorené, nie je za žiadnych okolností možné vzdať sa viery. Božská prozreteľnosť nemá žiadne obmedzenia. Buďte trpezliví.

Pane bože

Ak je nová práca potrebná veľmi rýchlo, pretože musíte podporovať rodinu, nenechajte sa zastrašiť pochybnosťami a žiadajte o pomoc Všemohúceho. Svätý Otec je koncentráciou univerzálnej moci vo vesmíre, v jeho rukách je najväčšia moc, ale dáva ju tým, ktorí sú ochotní nechať vieru vo svojom srdci. Tí, ktorí sa snažia nájsť v živote a nestratia sa v ťažkom bojisku pre úspech a dôslednosť, by mali odložiť egoizmus a apelovať na Boha za úprimnú pomoc takto:

„Blahoslavený Pane Bože, pre teba nič nie je nemožné! Stvorili ste svet a dali človeku príkaz, aby ste pracovali! Vy sám ste vo svojom svätom prikázaní hovorili o sobote:„ Šesť dní pracujte a robte všetko svoje dielo a siedmy deň, sobotu, Pánovi, svojmu Bohu "Verím vo vaše slová a naozaj chcem naplniť váš príkaz:" Šesť dní práce! "Ale, milosrdný Pane, nemôžem nájsť prácu, ktorú by som chcel (a) mať ..." (Tu si stiahnite celý text modlitby).

Spiridon Trimifuntsky

Ak sa venujete vyššej moci, pamätajte: žiadosť musí byť úprimná a nesmie mať zlý úmysel voči iným ľuďom. Ak je všetko pravdivé, potom Svätý protektor Spyridon rozhodne neodmietne pomôcť. Ale falošné a pokrytecké myšlienky, zamerané na obohacovanie na úkor nešťastia druhého, sú mu odmietané. Na získanie pomoci od spravodlivého možno povedať nasledujúcu modlitbu:

„Na svätom požehnanie svätého Spyridona! Neopieraj milosrdenstvo Božieho ľudského filantropa, neodsudzuj nás kvôli našim neprávostiam, ale robme to s nami skrze Jeho milosrdenstvo. Pýtaj sa nás, Boží služobníci (mená), Kristus a Boh majú naše pokojné pokojné životy, dobré fyzické a fyzické zdravie Vytrhni nás zo všetkých nešťastí duše a tela, zo všetkých túžob a diabolských ohováračiek.Pamätaj na nás na tróne Všemohúceho a modli sa k Pánovi, daj odpustenie mnohých našich hriechov, daj nám pokoj a pokoj, daj nám smrť a neposlušnú a pokojnú a blaženú smrť večného brušného smrti v budúcnosti m Weeze nám udeliť, ale stále máme pripisovať slávu a vďakyvzdania Otcu i Synu i Duchu Svätému, teraz i vždycky, a až do veky vekov. Amen. "

Ďalšia modlitebná kniha adresovaná Spiridonovi Trimifuntskému tiež pomáha:

„Ó Veľký a mimoriadny svätý Kristus a Spiridon, zázračný, Kerkirova chvála, všetko svetlo vesmíru, teplo Bohu, modlitebná kniha a všetci, ktorí k tebe prichádzajú a s vierou a modlitbou, rýchly príhovor za príhovor! Trojica so zázračnou mocou ukázala, že estery a heretici úplne zneuctili extázu: Počúvajúc nás, hriešnikov, Hierarchu Krista, ktorý sa modlí k vám, a váš silný príhovor od Pána nás vyslobodite z každého stavu okolia: pečiatka, požiarne a smertonosnyya vredy. Tie v čase jeho života zo všetkých týchto katastrof si vykúpil ľud svoj ... " (Tu si stiahnite celý text modlitby).

Sila modlitby za pomoc a úspech v práci

Ako sa správne modliť, aby sa to, čo chcete, naplnilo čo najrýchlejšie a prinieslo plodné výsledky? Musíte si predstaviť vo svojej mysli obraz o práci, o ktorej snívate. Ak je to pozícia šéfkuchára, potom nakreslite obrázok vo svojej fantázii, ako pečiete koláče, príďte s novými originálnymi receptami, natáčajte hotové výrobky s profesionálnym fotoaparátom ... Upozorňujeme, že musíte fantazírovať v detailoch a na tom nie je nič zábavné. Takže môžete veriť v osobný úspech a vyššie sily urobia svoju úlohu a pomôžu zamestnávateľovi nájsť vás.

Nestačí povedať, že ste poslali žiadosť svätým svätým. V takýchto prípadoch tretí - určite zbytočné. Keď bude vo vrecku dlho očakávaná práca, choďte do kostola a ďakujte tomu, kto požiadal o pomoc, Modlitba po prijatí pohovoru sa tiež vyslovuje sama. Diskusia o plánoch a požiadavkách nemôže ani príbuzní a priatelia.