Najsilnejšie modlitby, obrady a sprisahania na Spasiteľovi Apple

V auguste, ortodoxní veriaci Ruska oslavujú sviatok Pána premenenia a Jána Spasiteľa. Do tohto dátumu sa obyčajne zmenšuje leto, ktoré boli predkovia symbolicky vnímané ako rozlúčka teplého obdobia a vstupu do moci jesene a zimy. Dovolenka prezentované súbory budú akceptovať, presvedčenie a obrady. S tým sú spojené aj najdôležitejšie kresťanské modlitby.

Viera a znamenia Apple Spasiteľa

Na oslavu festivalu úrody v súlade s tradíciami je špeciálne umenie. Existuje celý rad pravidiel o tom, čo sa dá a nemôže urobiť v tento deň. Začnime so zákazmi.

Takže na sviatok Apple Saviora by ste nemali žiadnym spôsobom:

 • Obťažovať sa o dome - akékoľvek povinnosti súvisiace s domácnosťou, ak nesúvisia s varením alebo zberom, sa nejaký čas ponechajú. Čo presne nemôžete urobiť, je pletenie, výšivky, stavebné a opravárenské práce. Predkovia zakázali najmä šitie na Apple Saviori, pretože sa verilo, že to povedie k dlhým slzám v budúcnosti;
 • Hádka s hmyzom - swatting alebo dokonca havarovať na lietať na festivale úrody by bol silný hriech. Ale ak lietadlo pristane dvakrát po ruke, potom sa šťastie neodvráti od vás na celý rok;
 • Zneužívanie (všetky) - nesmierna zábava, jedenie a pitie veľkého množstva alkoholu sa považuje za neprijateľné správanie, pretože v tomto okamihu je stále Ouspensky pôst.

Zvlášť cenzurovaný v deň Spasiteľa je zúčtovanie, hádky a konflikty s blízkymi ľuďmi a priateľmi. Je neprijateľné, ak si želáte nešťastie akejkoľvek osobe, aj keď vám spôsobil silný trestný čin. Ale modlitba za Spasiteľa Apple je potrebná, ak chcete oslavovať sviatok podľa pravoslávnych tradícií.

Aké sú znaky festivalu úrody? Uvádzame tie hlavné:

 • Ak liečite chudáka s jablkom, celý budúci rok budete osprchovaní hojnosťou. Znamenie koná v opačnom smere: neuvidenie jediného žobráka v deň Spasiteľa je zlým znamením;
 • V Apple kúpele zberajú nielen ovocie, ale aj strukoviny - najmä hrach. Ak chcete posilniť svoje zdravie, musíte jesť aspoň jedno jablko v mede. Hrach nie je zasvätený v kostole, ale ich zber je symbolom života v prosperite počas nasledujúcich 12 mesiacov;
 • Pred príchodom Spasiteľa sú jablká - zlé znamenie;
 • Ľudová tradícia hovorí, že obilniny, ktoré neboli odstránené do Spasiteľa, určite kazia;
 • V Rusku bolo zvykom zásobovať kúpele s rukávmi pre prácu na poli alebo na záhrade. Osobitný význam nie je znakom;
 • Slovania verili, že počasie v deň Spasiteľa bude zrkadlené za pol roka - v januári.

Obrady a sprisahania

Počas Apple Spas je efektívne vykonávať rôzne magické rituály a sprisahania. Osobitne účinné bude v tento deň obrady prilákať lásku a bohatstvo.

Zostavte množstvo materiálu

Skladujte na čerstvých jablkách z aktuálnej plodiny. Zabaľte jedno ovocie do novej nočnej košele a vyslovte aspoň sedemkrát:

"Nové šaty a ruble, ktoré volám na seba, želám všetkým dobre."

Spiklenecké jablko nemožno jesť. On a jeho tkanina sú ukryté v odľahlom rohu až do ďalšieho Spasiteľa. Budúci rok je pochovaný pod jabloňou alebo na inom mieste.

Láska obrad pasáže

Vezmite zrelé jablko, kovový krúžok (môže byť oceľ alebo cín, drahý kov nie je potrebný), prírodnú sviečku a ostrý nôž. V predvečer Spasiteľa, v noci, sundaj si šaty, postav sa uprostred miestnosti. Nakrájajte malú dieru v jablku a dajte do nej prsteň. Dajte naň nejaký vosk a utesnite ho. Povedzte to takto:

"Vyzývam k láske, čakám na moje zasnúbenie, nech prsteň priťahujú a lákajú sladkosť jablka."

Apple skladovať v miestnosti, skrýva ju pred zvedavými očami. Keď rituál funguje, môžete sa ho zbaviť.

Obrad pasáže

Nevyžaduje sa žiadna príprava. Vezmite si kúsok zo šťavnatého jablka, ktoré bolo priniesnuté z kostola, a urobte si hádanku, čo momentálne najviac potrebujete. Túžbu opakujte aspoň trikrát.

Modlitby za Spasiteľa Apple

Oslava Jána Spasiteľa, podľa cirkevných kánonov, zahŕňa čítanie modlitbových výziev k svätým, v ktorých ich môžete požiadať o pomoc vo veciach lásky alebo uzdravenia tela a duše. Urobte si čas na návštevu chrámu a modlite sa tam: modlitba v svätej miestnosti má veľkú moc.

Chcú získať duchovné a fyzické zdravieobráťte sa k Najvyššiemu s nasledujúcou modlitbou:

"Pane, žiadam vás, aby ste pomohli svojmu otrokovi (meno). Udeľte zdravie a očistite moje telo od telesných a duchovných ochorení. Dajte silu na cestu k uzdraveniu a posilnite moju vieru. Amen!"

Jablko je symbolom života a lásky. Je logické, že festival zberu by mal bezpochyby modlite sa za lásku:

„Pane Všemohúci, choď dolu k modlitbe svojho služobníka (meno) a očisť ma od hriechov a myšlienok nečistého. Prosím vás, Bože, pomôž mi nájsť lásku a poskytnúť tvojmu služobníkovi (mene) spojenie silné a večné s Božím služobníkom (meno).

Kresťanské náboženstvo sa domnieva, že modlitby, ktoré boli odovzdané v Pánovej premene Pána naplnené najvyššou milosťou a svetlom. Samotný festival je zosobnením prijatia a chápania Kristovej viery. Okrem krátkych textov zameraných na získavanie špecifických úloh by sa takéto modlitby mali čítať: „Náš Otec“, „Symbol viery“ a „Živá pomoc“.

Ak potrebujete silnú modlitbu za zachránený med, skúste povedať nasledujúci text:

"Vladyko, Pane, Svätý, v Najvyššom živom a vševidenom tvom očami, pozeraj na všetky stvorenia! Pokloň sa svojmu telu a duši, modli sa k tebe, Svätý z svätostánku, roztiahni Tvoju neviditeľnú ruku z Tvojho svätého obydlia a požehnaj nás všetkých a odpusť nám všetkým hriech Dajte nám, Pane, nehu, dajte nám, Pane, nehu, dajte slzy do rozbitia duše pre očistenie mnohých našich hriechov, dajte svoju veľkosť vášmu svetu a nám, nehodný, váš otrok, požehnaný a oslávený je vaše meno dnes, a a navždy a navždy.

Mal by tiež prečítajte si modlitbu "Nech Boh vstane ...":

„Nech je Boh vzkriesený a jeho nepriatelia budú rozptýlení a všetci, ktorí ho nenávidia, utiecjú z jeho tváre. Dym zmizne, môže zmiznúť, vosk sa roztaví z tváre ohňa, a tak zomrú démoni tvárou tých, ktorí milujú Boha a podpíšu znamenie kríža a veselého. radujte sa: radujte sa, ó Najsvätejší a život poskytujúci kríž Pána, vyháňajte diabla mocou opilého Pána Ježiša Krista na vás, zostúpili do pekla a činili pokánie z moci diabla a dali vám svoj Kríž čestný, aby ste vyhnali každého nepriateľa Ó, čestný a životodarný kríž Pána! mi so st Panna Mária Panna Mária a všetci svätí navždy.

Modlitba k premeneniu Pána

Apple Spasiteľ padá na jeden z najsilnejších ortodoxných príspevkov, Ouspensky. Jeho začiatok začína päť dní pred 14. augustom a koniec je poznačený Nanebovzatím Panny Márie za dva týždne. Rituálne zdržanie sa potravín v auguste, cirkev sa venuje Matke Božej a jej obetavému skutku.

Samotná Transformácia priamo súvisí s postavou Ježiša., Písmo učí, že až do tohto bodu jeho učeníci odmietli veriť v pravdu o bezprostrednej smrti Krista a jeho prijatí ich osudu. Niektorí sa snažili presvedčiť učiteľa, aby sa vzdal krutého množstva a nevyhnutného utrpenia, na ktoré odpovedal pevným odmietnutím.

Premenenie Pána je zaradené do zoznamu veľkých sviatkov pravoslávia, preto sa oslavuje v súlade s ustanovenými pravidlami. Jedným z nich je nenahraditeľná modlitba v úsporných opatreniach. Modlitba za premenenie Pána v Cirkvi slovanskej by sa mala čítať takto:

„Pane Ježišu Kriste, ó, náš Bože, vo Svetle živom, neprístupnom, Svietiac túto Sláva Otca a Jeho Obraz Jeho Hypostázy! ešte pred smrťou, pred Krížom a svojimi slobodnými vášňami na vrchu Tavorstai ste boli premenený v Tvojej Božej Sláve pred Tvojimi svätými a apoštolmi, trochu skrývajúc telo, vidíš, ukrižovaný a smrť je spáchaná, budeš trpieť, dobrovoľne a Božstvo A všetkým z nás, najčistejšiemu Tvojmu telu Premenenie s slávnym, čistým srdcom a neviazanými mysľami, udeľme svätú horu, svätým dedinám Tvojej slávy, uvidíme čistý hlas tých, ktorí oslavujú, hlas nevysloviteľnej radosti, a uvidíme ich tvár čisto, Svoje dni v predvečer svojho kráľovstva a so všetkými svätými, ktorí vás milostivo oslávili, oslávite svoje sväté meno vaším otcom bez začatia a najsvätejším a dobrým a vaším životodarným duchom teraz a navždy a navždy a navždy.

Blahoželáme ku sviatku: ako zablahoželať, čo si želáte?

Ak chcete správne označiť Apple Saved, postupujte takto:

 • V dopoludňajších hodinách navštívte bohoslužbu, kde musíte vysvätiť to, čo bolo zozbierané ako úrodu. Môžete si priniesť nielen jablká, ale aj prírodný med, hrozno, hrušky, slivky, žito alebo pšenicu;
 • Pri príchode domov, rozbiť plátok jablka máčané v mede. Vezmite si ďalšie jedlo až potom. Hovorenie neznamená žravosť: jedlo podávané chudé, napriek sviatku, ako ortodoxní naďalej rýchlo. Najlepšou voľbou pre dovolenkový stôl sú čerstvé alebo tepelne spracované (pečené, vyprážané, varené) jablká;
 • Po pokousaní ovocia zasväteného v kostole prinesiete naplnenie akejkoľvek túžby bližšie. Preto je najlepšie niekomu zablahoželať tým, že mu v službe poskytne požehnané jablko.

Pozdravy pre Apple Saved by nemali byť príliš sofistikované. Buďte úprimní a prajeme svojim blízkym dobro a prosperitu. Ideálnym darčekom je jablkový muffin, džem alebo ovocný kompót. Po prvé, sú uvedené vo forme darov, a až potom by ste mali zjesť zostávajúce potraviny sami. Počas procesu varenia nezabudnite povedať toto: "Ak chcete, aby sa splnili očakávania, ale na to, aby sa to stalo, nemôžeme sa vyhnúť", Ak naozaj chcete, môžete zablahoželať svojim priateľom a príbuzným na vlastné pohľadnice, ktoré zobrazujú jablká.

Nezabudnite stretnúť západ slnka v deň zberu úrody. Tak strávite leto, ktoré sa rýchlo odchádza, dáva sa na jeseň.

Pozrite si video: НЕВИДИМЫЙ МИР (Október 2019).

Loading...