Ortodoxná modlitba vodiča na ceste autom

Každý pravoslávny vodič vie: mal by ísť na cestu a modliť sa k Bohu za šťastie na ceste. V našich časoch sa na rušných cestách často vyskytujú rôzne incidenty. Profesionalita a pozornosť pri volante pomôžu vyhnúť sa nehode a kresťanská modlitba je schopná upokojiť myseľ a poskytnúť dôveru. Pre informácie o tom, čo apeluje na Pána pre motoristov a ako ich správne vyslovovať, prečítajte si článok.

Ako sa modliť pred cestou?

Modlitba vodiča, ako každá iná, musí byť úprimná a vyslovená celým svojím srdcom, s vierou v Pána. Najlepšie je sa modliť skôr, ako pôjdete na cestu, na ceste je lepšie sa modliť nie nahlas, ale pre seba, sústrediť sa na riadenie. Nemali by ste byť pokrstení na ceste a odtrhnúť si ruky z volantu na to, prejsť, než sa dostanete do auta. Nezabudnite, že prevzatie kontroly nad vozidlom preberáte zodpovednosť aj za svoj život, život cestujúcich, iných vodičov a chodcov.

Dúfajúc v pomoc Bohu v ceste, nemali by sme sa klaňať hlboko a pripájať sa k ikonám. Viera musí byť čistá, ale jednoduchá, nepochopiť ju a potom bude vaša modlitba vypočutá a dôstojne prijatá. Nenechajte sa ponáhľať s Bohom dopredu - buďte opatrní a pozorní.

Ak ste dostali ako darček ikonu pre auto, zaobchádzať s ním s rešpektom a pripojte ho tak, aby to nezakrývalo váš názor. Zbavte sa akéhokoľvek neúcty - napriek svojej malej veľkosti je ikona auta taká posvätná ako akýkoľvek svätý obraz. Avšak, ikona nie je strážcom proti nehode alebo poruche, hlúpy hriech mu pripisuje magické vlastnosti.

Podobne ako zasvätenie voza alebo celého auta, ikona nedáva vozidlu ochranné vlastnosti. Samotný obdĺžnik s obrazom svätých vás nechráni, ľudí sediacich v aute, s pomocou Božej vôle a v žiadnom prípade nie je garantom technickej bezpečnosti.

Prečo sú v aute potrebné ikony svätcov?

Je to úžasný fakt, ale len málo moderných motoristov vie, prečo sú ikony skutočne potrebné v automobiloch. Sedieť v taxíku, v aute známych alebo náhodných ľudí, ktorí majú ikonu v kabíne - dávajte pozor na to, ako sa s motoristami zaobchádzajú, keď sa dostanú do auta. Ak vodič ignoruje obraz svätca, bezstarostne štartuje - nesprávne interpretuje účel ikon.

Mnohí ľudia stále veria, že malá ikonostas na palubnej doske je schopný ochrániť auto a cestujúcich pred nehodou, kontrolným bodom dopravnej polície a mnohými ďalšími problémami na ceste. To nie je.

Pravoslávna cirkev je kritická voči použitiu akéhokoľvek kúzla.

Ikona vo vozidle je určená výlučne na to, aby sa osoba, ktorá v nej sedí, mohla pri pohľade na obraz Pána alebo svätca modliť k nemu a požiadať o šťastie. Možno, že pre niekoho, prítomnosť obrazu dáva silu a dôveru, ale ikona nemá vlastnosti amulet. Sila má vieru v svätých a Božiu láskavosť.

Zaujímavosť o pravosláviach a autách: v niektorých krajinách je tradícia dať do kabíny pri palubnej doske figurku Ježiša Krista. Účel tohto čísla je veľmi vážny - nie je to dekorácia a nie deifikácia predmetu. Pri nehode, bez ohľadu na výsledok, motorista má možnosť pozrieť sa na tvár Ježiša a modliť sa k nemu za odpustenie, ktoré mu často dáva silu zotaviť sa z incidentu.

Z vyššie uvedeného by ste nemali zavesiť celé auto s ikonami, ak im nebudete dávať modlitby. Stačí dva, najviac tri ikony.

Umiestnenie ikon v aute

Umiestnenie ikon vo vozidle môže byť veľmi odlišné. Môžete ich pripojiť tak, ako chcete, ale Je potrebné mať na pamäti niekoľko dôležitých pravidiel:

  1. Po prvé, ikony by nemali zasahovať do zobrazenia, ako aj skrývať dôležité prvky ovládacieho panela vozidla.
  2. Ikony umiestnené v aute by sa mali pozrieť na osobu, ktorá sa modlí.
  3. Niekedy niektorí motoristi otočia ikony tvárou k ceste a držia ich na čelnom skle. Takéto usporiadanie umožňuje aj kňaz, v tom nie je nič zásadné.
  4. Ikony v aute môžu byť umiestnené na palubnej doske, ako v "červenom rohu" domu. Môžete sa modliť a byť pokrstení v tomto modlitebnom kúte, keď nie je v blízkosti chrám.

Všeobecne platí, že neexistujú prísne pravidlá o umiestnení ikon v aute. Každý to robí tak, ako sa mu páči.

Aké ikony umiestniť do auta?

Predpokladá sa, že auto musí byť súčasnou ikonou sv. Mikuláša, patróna cestovateľov. Pravoslávna cirkev však dáva vodičom pokyn umiestniť do automobilov tri ikony - Ježiša Krista, Pannu Máriu a sv. Nemali by ste zabúdať ani na svätého Krištofa, patróna dopravcov, námorníkov a vodičov, ktorých Ježiš pokrstil prechádzaním rieky s jeho pomocou.

Typy motoristických modlitieb

Účelom vozidla je úspešne, rýchlo a bezpečne doručiť cestujúcich na miesto určenia. Cieľom modlitby je chrániť vodiča pred nebezpečenstvom, dať mu istotu a pokoj na ceste.

Uvažuje sa o najsilnejšej modlitbe na ceste modlitba k Pánovi za pomoc a zachovanie na ceste, Okrem nej sú tu odkazy na Anjel strážny, Nicholas Wonderworker, najsvätejší Theotokos.

Každá modlitba na ceste vás ochráni, aby sa vám nič nedeje. Nie každý strážca vás dokáže chrániť ako modlitbu.

Modlitba Pánovi Božemu

Starať sa o bezpečnú cestu, najprv by ste sa mali modliť k Pánovi Bohu. To sa vykonáva tesne pred cestou, pred pristátím v aute alebo už vnútri, pri pohľade na ikonu zobrazujúcu Ježiša Krista.

Nižšie je text tejto silnej modlitby na ceste, najmä na dlhej ceste:

„Ó, Pane všemohúci, klaňam sa ti, vychádzam na prahu, stojím na ceste. Ó vševidiaci a vševediaci, modlím sa za pomoc na dlhej ceste, neopúšťaj svojho služobníka v nádeji. Neopúšťajte ma z cieľa, vyčistite cestu k jasu, posilnite moju pozornosť a dostávajte sa k cieľu bez prekážok. Tvoja vôľa je tvoja Božia vôľa a ja pôjdem cestou s vierou v mojom srdci. Amen. "

Guardian Angel

Potom, čo ste sa modlili k Pánovi Bohu, môžete sa tiež modliť k anjelovi strážcu, ktorý má každý človek. Je navrhnutý tak, aby pomáhal vo všetkých situáciách.

Pravoslávna cirkev odporúča modlitbu vodiča pred milým anjelom Guardian:

„Svätý strážca neba, anjel je bez tela, nasmerovaný ku mne nebesami, strážiac pred problémami. Prosím vás: osviette a zachráňte Božieho služobníka od zla (meno, ak cestujúci cestujú s vami - mená každého z nich). Buďte pre mňa pomocníkom a ochráncom, zachraňujte ma a zachraňujte ma na mojej ceste, dávajte si oči s jasnosťou, na uši s citlivosťou, neberte mi oči z cesty. Anjel nebies, ďakujem vám, že ste mi pomohli na ceste a navždy sa zachová vaša viera. Amen! "

Ikony strážneho anjela možno nájsť aj v kostolných obchodoch a prilepené vedľa ikon Ježiša Krista a Panny Márie.

Modlitba k Nicholasovi Wonderworker "O cestovaní"

Modlitba k Nicholasovi Wonderworkerovi na ceste v ruštine je vhodnejšia pre cestovanie na dlhé vzdialenosti, cestovanie a ťažké počasie.

Čítame sa trikrát, na obrázku svätca:

„Pre Svätého, Mikuláša, Božieho svätého, nášho úprimného patróna a pomocníka vo všetkých protivenstvách. Pomôž nám, hriešnici, obrátiť sa k Pánovi. Prosme Najvyššieho, aby nám odpustil naše hriechy, od našej mladosti až po starobu, pretože naše pocity sú silné v kresťanskej viere a vzdávame svoju chválu vo dne iv noci. Keď sa vody mora otvárali pod Mojžišovým stupňom, ako Jeho slovo dočasne ukľudnilo Jeho búrku, ku ktorej ste vy sami, oznamovateľ, Veľký zázrak-Pracovník, tak nech je moja cesta úspešná dnes a teraz navždy. Modlím sa za to neustále pred tvárou a Pánovým pohľadom. Amen. "

Stojí za to si zapamätať alebo čítať, ak ste o tom nevedeli, s príbehom o tom, ako svätý Mikuláš zachránil loď, na ktorej sa plavil. S mocou jednej modlitby k Pánovi upokojil búrku, ktorá sa blížila k lodi a more ustúpilo. Samozrejme, že auto nie je loď, ale ľudia uctievajú Wonderworkera za jeho úprimnú vieru a svetlo, ktoré nesie v mene Božom. Verí sa, že modlitby, ktoré sa čítajú svätému Mikulášovi, sú Pánovi ponúkané častejšie ako mnohé iné svätce.

Odvolanie k Panne Márii

Vodič aj cestujúci, ako aj príbuzní, ktorí zostali doma, sa môžu modliť k Najsvätejšiemu Theotokovu. Pred každou zodpovednou cestou, jednoduchou cestou na nákup potravín alebo chodením na deti v materskej škole alebo škole, by sa mala ponúknuť modlitba za zdravie Matky Božej:

„Náš všestranný a milosrdný Pán, trpezlivo zachovávam všetkých svojich otrokov v láske, modlím sa vás pokorne, na príhovor Panny Márie a vašich svätých. Zachráň ma pred zlom a smrťou mňa (alebo menom vodiča), hriešnikom a ľuďmi, ktorí ho nasledovali, pomáhajú každému, aby sa nezranil k svojmu cieľu. Lebo človek je vedený vašou vôľou, neodvracajte sa od nás nemilosrdne.

Pane Bože, vytrhni ma (alebo meno vodiča) od zlého smädu po bláznovstve, od bezbožnej smrti bez vyznania priznania, nech, ó Pane, ži až do staroby bez bremena mojich obetí a nech je Tvoje meno slávne odteraz a odteraz. Amen. "

Keď na konci toho poviete akúkoľvek modlitbu, počúvajte seba. Pán k nám hovorí prostredníctvom pocitov, a ak cítite prudký nárast energie, osvietenia a zvýšenej nálady, môžete sa vydať. Nezabudnite na pravidlá cesty a starostlivosti, Pán vás drží, ale staráte sa o svoje vlastné ruky.

Ak ste po modlitbe zrazu pocítili smútok alebo úzkosť, ako to zintenzívňuje, premýšľajte: možno stojí za to odložiť cestu alebo použiť verejnú dopravu?