Modlitba k Panne „Neočakávanej radosti“: inštrukcia

Zúfalstvo a zúfalstvo sú smrteľné hriechy, dekadencia, ktorú vyvoláva démonické potomstvo. Ak podľahnete slabosti a necháte tieto pocity vo vás, môžete stratiť vieru a dokonca upadnúť do šialenstva. Ak človek dlho žije v hriechu, môže ho zachrániť iba výzva k Matke Božej. Panna Mária poskytuje príhovor všetkým, ktorí ju potrebujú, prostredníctvom obrazu „Neočakávanej radosti“, vytlačeného na ikonke rovnakého mena.

Kedy sa obrátia na "Neočakávaná radosť"?

Ikona "Neočakávaná radosť" je známa svojou zázračnou históriou, ale verní veriaci ju nevnímajú ako niečo výnimočné, pretože milosť a ľudstvo, podporované vhodnými darmi, sú spoločné pre Matku Božiu. Podobenstvo, ktoré je základom sprisahania obrazu, nás odkazuje na silnú modlitbu Panny Márie, ktorá je schopná prekonať nemožné, vrátane spravodlivého Božieho hnevu. Aby sa požiadavka, ktorá sa prejavila v modlitbe, splnila, je potrebné činiť pokánie zo všetkých hriechov.

Názov ikony dáva právo požiadať ju o pomoc v tých beznádejných situáciách. Obraz sa modlí za také veci, ako sú:

  • Uzdravenie pred smrteľnými chorobami;
  • Upokojenie rodinného nepriateľstva;
  • neplodnosť;
  • Vyhľadajte svoju druhú polovicu;
  • Úspešné manželstvo.

Ako začať modlitbu?

Ak je v živote čierny prúžok, ktorý bol dlhý čas odložený, mali by ste sa čo najskôr uchýliť k modlitbe. Ak chcete získať to, čo chcete, aby bolo zvykom dodržiavať jednoduché pravidlo, ale to pravidelne. Keď je ťažké pochopiť kánony sami, požiadajte o radu duchovného mentora alebo iného duchovného, ​​aby ste získali dôveru v správnosť svojho záväzku. S požehnaním, bude ľahšie robiť prácu modlitby, budete schopní odolať démonom, ktorí sa snažia dostať dušu a pretiahnuť ju na stranu temnoty.

Modlitba „Neočakávaná radosť“ začína čítaním akatistu (úplné znenie je tu). Pamätajte si, že jednoducho hovoriť slová modlitby a odovzdať ich cez seba sú dve rôzne veci. Je potrebné očistiť svedomie: nemôžete sa modliť, neuvoľniť dušu hriešnych činov, ktoré by mohli hnevať Najvyššieho. Skôr než sa budete modliť, uistite sa, že vyznávate a zúčastňujete sa na sviatosti. Pravoslávie učí, že modlitba vyslovená okrem kontaktu s cirkvou nenadobudne plnú silu.

Na čo sa modliť?

Modlitba je univerzálny spôsob komunikácie s vyššími mocnosťami. Obráťte sa k nebu, myslite: mala by byť požiadavka skutočne vyjadrená? Nebude to pokušenie alebo prekážka pri hľadaní spravodlivého života? Ak chcete vylúčiť pochybnosti, povedzte modlitebnú knihu "Neočakávaná radosť", pridaním slov "Ak je to Božia vôľa," ku každej novej fráze, ak je to možné.

Keď dostanete požehnanie od kňaza, objednajte si modlitebnú ikonu. V procese modlitby zanechajte všetky problémy a problémy, ktoré trápia dušu.a venujte všetku pozornosť významu hovoreného textu. Jeho kanonická verzia má špecifickú úlohu - nasmerovať myseľ farníka na koreň podstaty a odhaliť jeho neúprosné hriechy.

V kresťanskom náboženstve sa Akatisti pripájajú k modlitebnému pravidlu a čítajú na vhodnom mieste, z ktorého je nepochybne najlepšie cirkev. Ak sa rozhodnete prečítať v chráme akatistu, dajte mu čas, aby sa nedostal do služby, inak budete zasahovať do zvyšku zboru.

Akatista k modlitebnej knihe "Neočakávaná radosť" vo svojej štruktúre obsahuje 12 ikos a 13 kondakktoré chvália Matku Božiu v poetickej forme a rozprávajú o podobenstve, ktoré slúži ako sprisahanie pre ikonu. Neexistujú žiadne špecifické požiadavky. Samotná modlitba je čítaná, aby sa mohla odvolať petíciou o udelenie šťastného manželstva, plodenia, uzdravenia z neplodnosti.

Modlitba Matky Božej "Neočakávaná radosť"

Ako čítať modlitbu k obrazu Matky Božej? Modlitba k ikonám "Neočakávaná radosť" by mala byť pripútaná k Akatistovi. Je dovolené čítať na samostatnom základe: v tomto prípade sa osoba, ktorá vyslovuje slová modlitby, musí vzťahovať na obraz hriešnika z podobenstva, ktoré žilo nespravodlivo, ale modlilo sa k Matke Božej vo dne iv noci. Text svätej modlitbyZahŕňa mnoho požiadaviek týkajúcich sa rôznych oblastí života. Ten, kto to číta, sa modlí nielen za seba, ale za všetkých, ktorí trpia.

Modlitba sa vyslovuje v slovanskej cirkvi., Je dôležité správne sledovať interpunkciu a zarovnanie napätia. Najprv sa zdá, že je nesmierne ťažké pochopiť jeho podstatu, ale každodenné čítanie pomôže odhaliť zmysel modlitby v jej celistvosti (celá modlitba sa dá stiahnuť tu).

Ak ste sa zaviazali čítať "Neočakávaná radosť" každý deň alebo v nedeľu počas určitého časového obdobia, nemali by ste sa z toho slova vrátiť.

Ako inak sa môžete modliť "Nečakaná radosť"?

Môžete sa obrátiť na ikonu v chráme aj doma. Prvá metóda je výhodnejšia z hľadiska cirkvi, pretože zahŕňa vstup farníka do špeciálnej náboženskej nálady potrebnej pre rituál. Ale ak poviete modlitbu alebo akatizmu sám so sebou, nie je na tom nič hanebné. Môžete si ich prečítať sami, v doprave, kým ste na ceste - hlavná vec je mať vhodný postoj. Krátky akatista Matke Božej „Neočakávaná radosť“ existuje v niekoľkých formách. Sú pomerne jednoduché, ľahko sa zapamätajú.

Akatista najprv vyjadruje pokoru pred svätou tvárou:

"Nie imámovia inej pomoci, nie imámovia novej nádeje, nie, lady, pomôž nám! Dúfame na Teba a chválime Ťa, nebudeš sa hanbiť za Tvoju esma rabi."

V druhom prípade Akatista žiada o milosrdenstvo a vyslobodenie z nešťastia:

"Dvere milosrdenstva nám otvárajú požehnanú Matku Božiu, dúfajúc, že ​​Teba nezahynie, ale zbavme sa tých ťažkostí od teba, Ty si spása kresťanov."

Tretí akatista, ďakujte Panne Márii:

„Panna Mária, Zdravas, blahoslavená Mária, Pane s Tebou! Blahoslavení si v ženách a požehnaný! Plod života tvojho života, ako porodil Spasiteľ naše duše“.

Kde urobiť púť k modlitbe?

Veriaci, ktorý robí púť k svätému obrazu, sa vykonáva s osobitnou milosťou, ktorú je ťažké dosiahnuť pri modlitbe na zozname. Ak chcete zobraziť ikonu, navštívte nasledujúce miesta:

  1. Pravoslávna farnosť chrám na počesť Eliáša Plain - so sídlom v Moskve, v Obydenskom pruhu. Ikona, ktorá sa tu zachovala, bola z roku 1944 vzatá zo sokolného kostola Vzkriesenia Krista;
  2. Chrám venovaný ikonke v Marina Grove (Moskva, Sheremetyevskaya St., 33);
  3. Chrám, postavený na počesť obrazu, v obci Pushkarkanachádza sa v kláštore Diveevsky;
  4. Zakarpatský kláštor v obci Kolochava (Ukrajina).

Pri organizovaní pútnickej cesty nezabudnite objasniť, či sú vaše vybrané miesta otvorené pre návštevu. Ukážte úctu sluhom chrámu a vypočujte si ich odporúčania.